Išči

Vatican News

Video sporočilo svetega očeta o Papeških misijonskih družbah

»Dragi bratje in sestre, s tem kratkim sporočilom vam hočem prestaviti pomembno, a malo poznano resničnost za poslanstvo Cerkve: Papeške misijonske družbe.« S temi besedami se začenja video sporočilo papeža Frančiška vsej vesoljni Cerkvi o Papeških misijonskih družbah. Njihovo letno zasedanje poteka ravno v teh dneh v Rimu.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Vse od začetkov je bila medsebojna pomoč med krajevnimi Cerkvami, zaposlenimi z oznanjevanjem ter pričevanjem evangelija, znamenje vesoljnosti Cerkve. Kajti poslanstvo, ki ga poživlja Duh vstalega Gospoda, razširja prostor vere in dejavne ljubezni vse do skrajnih meja zemlje.

Kaj so Misijonske družbe?

V devetnajstem stoletju je oznanjevanje Kristusa dobilo nov zagon z ustanovitvijo Misijonskih družb, ki so imele izrecen namen, da molijo in konkretno delujejo za vzdrževanje evangelizacije na novih področjih. Te Družbe je priznal kot papeške papež Pij XI., ki je s tem hotel poudariti, da je poslanstvo Cerkve do vseh ljudstev zelo pri srcu Petrovemu nasledniku. Tako je še tudi sedaj! Papeške misijonske družbe tudi danes nadaljujejo s to pomembno službo, ki so jo začele skoraj pred 200 leti. Navzoče so po narodnih direktorjih v 120 deželah pod koordinacijo mednarodnega tajništva pri Svetem sedežu.

Zakaj so pomembne Papeške misijonske družbe?

Pomembne so predvsem zato, ker moramo moliti za misijonarje in misijonarke, za evangelizatorsko delovanje Cerkve. Molitev je prvo misijonsko delo, – prvo! – ki ga vsak kristjan lahko in mora opravljati. Hkrati pa je tudi najbolj učinkovito, čeprav tega ne moremo meriti. Prvi agent evangelizacije je Sveti Duh in mi smo poklicani z njim sodelovati. Poleg tega te Družbe zagotavljajo v papeževem imenu enakomerno porazdelitev pomoči, da imajo tako vse Cerkve po svetu osnovno podporo za evangelizacijo, zakramente ter lastne duhovnike, semenišča, za pastoralno delo, za katehete.  Torej so podpora misijonarjem, ki evangelizirajo in predvsem podpora z molitvijo, da bo Sveti Duh navzoč. On namreč pelje naprej evangelizacijo.

Prošnja za naše sodelovanje

Zato spodbujam vse za sodelovanje pri naši skupni nalogi oznanjevanja evangelija ter pri podpori mladih Cerkva preko dela teh Misijonskih družb. Če bomo tako delali, bo v vsakem ljudstvu Cerkev nadaljevala z odpirati se vsem ter z veseljem oznanjala dobro novico Jezusa Kristusa, Zveličarja sveta. Iz srca hvala vsem!

Prisluhni video sporočilu
Ponedeljek, 28. maj 2018, 18:39