Išči

Vatican News
2018-05-02 Udienza Generale 2018-05-02 Udienza Generale  (Vatican Media)

Papež o osrednjem delu krsta: Odpovem se in verujem

Papeževa kateheza med današnjo splošno avdienco, ki je potekala na Trgu sv. Petra, je bila namenjena osrednjemu delu krsta, ki se ga opravlja ob krstilniku. Sveti oče je v ospredje postavil blagoslov vode, odpoved hudemu duhu in izpoved vere.

Andreja Červek - Vatikan

Papež Frančišek je nadaljeval z razlaganjem zakramenta krsta. Na začetku kateheze je najprej spregovoril o vodi, nad katero se prikliče moč Duha, da bi tako dobila moč za prerojenje in prenovitev (glej Jn 3,5 in Tit 3,5). Voda je izvor življenja in blaginje, medtem ko njeno pomanjkanje povzroča izginjanje vsake rodovitnosti, kakor se to dogaja v puščavi. Voda pa je prav tako lahko povzročiteljica smrti, kadar utopi med svojimi valovi ali v velikih količinah odnese vse. In navsezadnje, voda ima tudi zmožnost umiti,  očediti, očistiti.

S tem naravnim in univerzalno priznanim simbolizmom, Sveto pismo opisuje posredovanja in obljube Boga z znamenjem vode. Vendar pa moč odpuščanja grehov ni v vodi kot taki, kakor je razlagal sv. Ambrož novo krščencem: »Videl si vodo, a vsaka voda ne ozdravlja. Ozdravlja voda, ki ima Kristusovo milost. Delovanje je od vode, učinkovitost je od Svetega Duha« (De Sacramentis 1,15).

Voda, ki v sebi nosi moč Svetega Duha

Cerkev zatorej kliče delovanje Duha nad vodo, da bi tisti, ki bodo po njej prejeli krst, bili pokopani s Kristusom v smrt in bodo z njim vstali v nesmrtno življenje, je nadaljeval papež. Molitev blagoslova pravi, da je Bog pripravil vodo, da bi bila znamenje krsta, ter spomni na glavne svetopisemske podobe: nad prvotnimi vodami je vel Duh, da bi jim dal zametke življenja (glej Mz 1,1-2); voda potopa je pomenila konec greha in začetek novega življenja (glej 1 Mz 7,6-8,22); skozi vodo Rdečega morja so Abrahamovi otroci bili osvobojeni suženjstva v Egiptu (glej 2 Mz 14,15-31).

V povezavi z Jezusom imamo krst v reki Jordan (glej Mt 3,13-17), kri in vodo, ki pritečeta iz njegove strani (glej Jn 19,31-37), 

napotilo učencem, naj krščujejo vse narode v imenu Trojice (glej Mt 28,19). Okrepljeni s tem spominom med obredom krsta prosimo Boga, naj v vodo v krstilniku vnese milost Kristusa, umrlega in vstalega. »Voda je na ta način spremenjena v vodo, ki v sebi nosi moč Svetega Duha. In s to vodo se potem krščuje ljudi, odrasle in otroke,« je pripomnil Frančišek.

Odpovem se. Verujem

Ko je voda v krstilniku posvečena, je treba pripraviti srce za pristop h krstu. To se zgodi z dvema dejanjema, ki sta med seboj tesno povezana: z odpovedjo satanu in z izpovedjo vere. V takšni meri, v kakršni rečem 'ne' namigom hudiča, ki ločuje, sem zmožen reči 'da' Bogu, ki kliče, naj mu postanem podoben v mislih in besedah. Hudič ločuje. Bog pa vedno združuje skupnost, ljudi, svoje ljudstvo. Ni mogoče sprejeti Kristusa in mu pri tem postavljati pogoje. Treba se je ločiti od določenih vezi, da bi lahko zares sprejeli druge. Ali ti je dobro z Bogom ali pa ti je dobro s hudičem, je dodal papež in pojasnil, da ravno zato gresta skupaj odpoved in izpoved vere. »Treba je porušiti mostove in jih pustiti za sabo, da bi se lahko podali na novo pot, ki je Kristus,« je izpostavil.

Odgovor na vprašanja »Se odpoveste hudemu duhu, vsem njegovim delom in vsem njegovim zapeljevanjem?« je v prvi osebi ednine: »Odpovem se.« In na enak način je izpovedana vera Cerkve, ko se reče: »Verujem.« Jaz se odpovem in jaz verujem – to je osnova krsta. »Je odgovorna izbira, ki terja, da je spremenjena v konkretna dejanja zaupanja v Boga. Dejanje vere predpostavlja zavzetost, ki jo bo sam krst pomagal ohranjati z vztrajnostjo v različnih situacijah in življenjskih preizkušnjah.« Papež je spomnil na staro Izraelovo modrost: »Otrok, če se približuješ, da bi služil Gospodu, pripravi svojo dušo na preizkušnjo« (Sir 2,1). Kar pomeni, pripravi se na boj. Navzočnost Svetega Duha pa nam pri tem daje moč, da se lahko dobro borimo.

»Dragi bratje in sestre,« je papež dejal ob koncu kateheze, »ko roko pomočimo v blagoslovljeno vodo in se pokrižamo, se z veseljem in hvaležnostjo spomnimo na krst, ki smo ga prejeli, in obnovimo naš 'amen', da bi živeli potopljeni v ljubezen Presvete Trojice.«

Zvočni posnetek

Photogallery

Utrinki s splošne avdience
Sreda, 2. maj 2018, 11:57