Išči

Vatican News
Na srečanje s papežem Frančiškom so prišli zaposleni pri katoliškem časniku Avvenire s svojimi družinami Na srečanje s papežem Frančiškom so prišli zaposleni pri katoliškem časniku Avvenire s svojimi družinami  (Vatican Media)

Papež časniku Avvenire: Realnost namesto navideznosti, lepota namesto vulgarnosti

Papež Frančišek je danes sprejel v avdienco zaposlene pri italijanskem katoliškem časniku Avvenire. Dejal jim je, naj ne tečejo za tistimi, ki hočejo povedati nekaj, kar je že osvetljeno z reflektorji sveta, ampak naj začnejo pri periferijah.

Andreja Červek - Vatikan

Sveti oče je na začetku srečanja z zaposlenimi pri Avveniru spregovoril o sv. Jožefu Delavcu, katerega liturgični spomin obhajamo danes. Jožef je »človek molka«, je dejal. Na prvi pogled bi se nam lahko zdel celo nasprotje komunikatorja. V resnici pa je samo tako, da ugasnemo hrup sveta in našega govoričenja, mogoče poslušanje, ki ostaja prvi pogoj vsake komunikacije. Jožefov molk je naseljen z Božjim glasom in oblikuje pokorščino vere, ki vodi v zastavitev življenja, ki se pusti voditi njegovi volji.

Ni slučajno, da je Jožef »mož, ki se zna prebuditi in vstati sredi noči«, ne da bi izgubil poguma pod težo težav. Zna hoditi v temi brez gotovih trenutkov, v katerih bi vse razumel, močan zaradi klica, ki ga postavlja pred skrivnost, ki ji pusti, da ga zajame, in se ji prepusti brez zadržka.

Jožef je torej »pravični mož«, zmožen zaupati v Božje sanje in tako izpeljati obljube. Je razsoden in skrben »varuh«, ki zna poskrbeti za osebe in situacije, ki mu jih je zaupalo življenje. Je »vzgojitelj«, ki – ne da bi kar koli zahteval zase – postane oče, zahvaljujoč svojemu načinu biti, svoji zmožnosti spremljanja, spodobnosti pomagati rasti življenju in posredovati »delo«. Ta zadnja razsežnost, ki je povezana tudi z današnjim praznikom, je po papeževih besedah pomembna. »Ravno z delom je namreč tesno povezano dostojanstvo osebe: ne na denar, ne na vidnost ali moč, ampak na delo,« je izpostavil papež Frančišek.

Služiti tradiciji in odpirati nove poti

V nadaljevanju je spregovoril o uredništvu Avvenira. Tehnologija je danes močno spremenila način dela in tudi način doživljanja, razmišljanja, življenja in komuniciranja, razlaganja in vstopanja v odnose. »Digitalna kultura,« jim je dejal, »je zahtevala reorganizacijo dela, skupaj s še večjo pripravljenostjo za sodelovanje med vami in za usklajevanje z drugimi stvarnostmi, ki so povezane z Italijansko škofovsko konferenco: Agencija Sir, Tv2000 in radio InBlu.« Zbliževanje in interaktivnost na digitalnih področjih morata pospeševati sinergijo, integracijo in poenoteno upravljanje. Ta sprememba zahteva formacijo in izpopolnjevanje, pri tem pa se je treba zavedati, da se navezanost na preteklost lahko pokaže kot nevarna skušnjava. »Pristni služabniki tradicije so tisti, ki pri spominjanju znajo razločevati znamenja časov in odpirati nove dele poti,« je izpostavil.

Mediji naj pomagajo h kulturi srečanja

Tehnološki razvoj na globalni ravni na novo izrisuje navzočnost medijev, posedovanje informacij in znanja. V tem scenariju ne manjka glas Cerkve, da bi lahko tako ostala zvesta svojemu poslanstvu, ki jo kliče k oznanjevanju evangelija usmiljenja vsem. »Mediji nam ponujajo ogromne možnosti, da s svojim pastoralnim delom prispevamo h kulturi srečanja,« je dejal papež in ponovno spregovoril o sv. Jožefu, pri katerem je komunikacija povezana z resnico, lepoto in skupnim dobrim.

Hitrost informacije danes presega našo zmožnost premišljevanja in presojanja ter ne dovoljuje umerjenega in pravilnega samoizražanja. Tudi kot Cerkev smo izpostavljeni vplivu »kulture naglice in površinskosti«. Bolj kot izkušnja je pomembno to, kar je »takojšnje, na dosegu roke in se lahko takoj troši«. Obstaja nevarnost, da se bolj kot soočanju in poglobitvi izpostavlja »pastorali aplavzov, izravnavanju miselnosti, razširjeni dezorientaciji mnenj, ki se ne srečajo«. Sv. Jožef pa nas poziva, naj »ponovno najdemo smisel v zdravi počasnosti, umirjenosti in potrpežljivosti«. S svojim molkom nas spominja, da se je vse začelo s poslušanjem, preseganjem samega sebe, da bi se tako odprlo za besedo in zgodovino drugega.

Papež je izpostavil dva elementa, ki ju nakazuje molk. Po eni strani: ne izgubiti kulturnih korenin in ne dovoliti, da bi se pokvarile. Pri tem je pomembno vedno se srečevati ob Gospodu Jezusu, tako da bosta njegova ponižnost in nežnost postali naši. Po drugi strani pa Cerkvi, ki živi kontemplacijo Kristusovega obličja, tega ni težko najti na človekovem obličju. Zna dovoliti, da jo to obličje nagovarja, pri tem pa presega kratkovidnost, deformacije in diskriminacije. »Dialog premaga sumničavost in porazi strah,« je poudaril Frančišek. »Dialog postavlja v občestvo, vzpostavlja odnose, razvija kulturo vzajemnosti. Medtem ko je Cerkev oblikovalka dialoga, jo ta dialog tudi očiščuje in ji pomaga v samem razumevanju vere.«

Ne diskriminirajte, začnite pri periferijah

Jožef, mož molka in poslušanja, je prav tako človek, ki sredi noči ne izgubi zmožnosti sanjanja, zaupanja in izročitve. »Jožefove sanje so vizija, pogum, pokorščina, ki premakne srce in noge. Ta svetnik je ikona našega svetega ljudstva, ki v Bogu prepoznava oporno točko, ki s skupnim smislom objema vse življenje. Ta vera usmerja v delovanje in spodbuja dobre navade. Je pogled, ki spremlja procese, probleme spreminja v priložnosti, izboljšuje in gradi človeška mesta,« je dejal in zbranim zaželel, da bi vedno znali ostriti in braniti ta pogled, premagati skušnjavo, da ne bi videli, da bi se oddaljili ali izključili. »Spodbujam vas, da ne diskriminirate, da nikogar ne obravnavate kot odvečnega, da se ne zadovoljite s tistim, kar vidijo vsi. Nihče naj vam ne narekuje vaše agende razen revnih, zadnjih, trpečih. Ne povečujte vrste tistih, ki tečejo, da bi povedali nek del realnosti, ki je že osvetljen z reflektorji sveta. Začnite pri periferijah, zavedajoč se, da niso konec, ampak začetek mesta.«

Izpostavil je, da se katoliški komunikator izogiba togostim, ki dušijo ali zapirajo. Svetega Duha ne daje v kletko. Deluje tako, da realnost stopa na mesto navideznosti, lepota na mesto vulgarnosti, družbeno prijateljstvo na mesto konfliktnosti.

Graditi in krepiti skupnost

Papež je ob koncu govora izpostavil še eno Jožefovo razsežnost – je »svetnik varuh«, »človek konkretnosti in bližine«. Ravno v tej pripravljenosti, da skrbi za drugega, je skrivnost njegovega očetovstva, kar ga je zares naredilo očeta. Obstoj ženina Device je opomin in opora Cerkvi, ki ne dopusti, da bi se vera zvedla na zasebno in intimno raven, ne vda se moralnemu relativizmu, ki se otresa obveznosti in dezorientira.

Tudi zaposleni pri Avveniru naj dajo videti Cerkev, ki na stvarnost ne gleda ne od zunaj ne od zgoraj, ampak se spusti notri, se pomeša, se vanjo naseli ter pri vseh spodbuja in širi upanje. »Spodbujam vas,« jim je dejal sveti oče, »da varujete bogastvo sedanjosti; da se izogibate informacijam hitre potrošnje, ki ne obvezujejo; da stavite na vezi, ki gradijo in krepijo skupnost.« Nič ne ustvarja bližine, ne pospešuje srečanja in ne podpira solidarne zavesti bolj kakor usmiljenje. Biti njegovi prinašalci je pot, ki prispeva k prenovi družbe v znamenju skupnega dobrega, dostojanstva vsake osebe in polnega državljanstva.

Goreče in veselo pričevanje

Treba je dati glas vrednotam, ki so utelešene v kolektivnem spominu, ter kulturnim in duhovnim zalogam ljudi. V družbeni, politični in ekonomski svet je treba vnašati občutljivost in smernice družbenega nauka Cerkve, pri tem pa moramo biti mi sami njegovi prvi zvesti razlagalci in priče. Papež Frančišek je zaposlene pri Avveniru spodbudil, naj se ne bojijo biti vpleteni: »Besede, tiste resnične, so težke: vzdrži jih samo, kdor jih uteleša v življenju. Poleg tega, pričevanje prispeva k vaši zanesljivosti. Goreče in veselo pričevanje.« Sveti oče je ob koncu spomnil še na besede Pavla VI., da je namreč za vsako stvar potrebna ljubezen: »Če se ne ljubi te zadeve, bomo bolj malo naredili, takoj se bomo utrudili, videli bomo težave, videli bomo neprijetnosti, polemike, dolgove … Imeti moramo veliko ljubezni do zadeve, povedati, da verjamemo v to, kar delamo in kar želimo delati.«

Zvočni posnetek

Photogallery

Fotografije s srečanja
Torek, 1. maj 2018, 15:31