Vatican News

Papež novim duhovnikom: Ne utrudite se biti usmiljeni!

»Predragi bratje, ti naši sinovi so bili poklicani v prezbiterski red. Pozorno razmislimo, h kakšnemu služenju bodo povzdignjeni v Cerkvi.« S temi besedami je papež Frančišek danes dopoldan začel homilijo pri sveti maši, med katero je v duhovnike posvetil šestnajst diakonov. Pet jih prihaja iz Papeškega rimskega bogoslovnega semenišča, šest iz škofijskega misijonskega kolegija Redemptoris Mater, štirje iz Družine učencev, en redovnik pa iz skupnosti Malo delo Božje previdnosti, ki jo je ustanovil don Orione. Sveti oče je nove duhovnike posvetil v baziliki sv. Petra in sicer na nedeljo Dobrega Pastirja, ko letos v Cerkvi obhajamo 55. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Stari so med 26 in 41 let, prihajajo pa iz Italije, Hrvaške, Indije, Vietnama, Mjanmara, Kolumbije, Salvadorja ter z Madagaskarja.

S. Leonida Zamuda SL - Vatikan

Očetovo poslanstvo

»Kakor dobro veste, je le Gospod Jezus veliki duhovnik Nove zaveze, vendar pa je v Njem tudi vse sveto Božje ljudstvo postalo duhovniško ljudstvo. Kljub temu je izmed vseh svojih učencev Gospod Jezus želel izbrati posebej nekatere, ki bi v njegovem imenu z javnim opravljanjem duhovniške službe v Cerkvi v blagor vseh ljudi nadaljevali njegovo osebno poslanstvo učitelja, duhovnika in pastirja. Kakor je Njega za to poslal Oče, tako je tudi on poslal v svet najprej apostole in potem škofe, njihove naslednike, katerim so bili končno pridruženi kot sodelavci duhovniki; ti so združeni s škofi v duhovniški službi ter poklicani za služenje Božjemu ljudstvu.

Poslanstvo duhovnikov

Po tehtnem premisleku bomo te naše brate zdaj povzdignili v red prezbiterjev, da bodo v služenju Kristusu učitelju, duhovniku in pastirju sodelovali pri izgradnji Kristusovega telesa, ki je Cerkev v Božjem ljudstvu in sveti tempelj Svetega Duha. Postali bodo podobni Kristusu, velikemu in večnemu duhovniku, posvečeni bodo za prave duhovnike Nove zaveze ter bodo zaradi tega naziva, ki jih združuje v duhovništvu z njihovim škofom, oznanjevalci evangelija, pastirji Božjega ljudstva ter bodo vodili bogoslužja, še zlasti obhajanje Gospodove daritve.

Vi, predragi, sinovi in bratje, ki boste povišani v red prezbiterata, imejte pred očmi, da boste, ko boste opravljali sveto učiteljsko službo, deležni poslanstva Kristusa, edinega Učitelja. Vsem delite tisto Božjo besedo, ki ste jo vi sami z veseljem sprejeli. Vztrajno berite in premišljujte Gospodovo besedo, da boste verovali, kar ste brali, učili, kar ste spoznali v veri, živeli, kar ste učili. Vaš nauk naj bo torej Božjemu ljudstvu hrana, veselje in opora vernikom naj bo tudi vonj vašega življenja. Z besedo in zgledom boste gradili Božjo hišo, ki je Cerkev. Vi boste nadaljevali Kristusovo posvečevalno delo. Duhovno daritev vernikov boste dopolnjevali s svojo službo in združevali s Kristusovo daritvijo, ki bo po vaših rokah v imenu vse Cerkve nekrvavo darovana na oltarju svetih skrivnosti.

Podeljevanje zakramentov

Umevajte torej, kar boste delali. Ravnajte se po tem, kar boste obhajali, saj z deležnostjo pri skrivnosti Gospodove smrti in vstajenja prinašate Kristusovo smrt v vaše ude in z Njim hodite v novosti življenja. S krstom boste pridruževali nove vernike Božjemu ljudstvu; z zakramentom pokore boste v imenu Kristusa in Cerkve odpuščali grehe. In tukaj se bom zaustavil, da bi vas prosil: ''Ne utrudite se biti usmiljeni! Pomislite na svoje grehe, na svojo bedo, ki jih Gospod odpušča''. S svetim oljem boste prinašali tolažbo bolnikom; obhajali boste svete obrede ter v različnih urah dneva dvigovali zahvalno in hvalno molitev ter s tem postali glas Božjega ljudstva in celotnega človeštva.

Duhovniki so deležni poslanstva Kristusa, Glave in Pastirja

Zavedajoč se, da ste bili izbrani izmed ljudi ter postavljeni za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, opravljajte službo Kristusa duhovnika z veseljem in iskreno dejavno ljubeznijo, pozorni samo na to, da bi ugajali Bogu in ne vam samim ali drugim ljudem, zaradi drugačnih interesov. Samo služba Bogu za dobro svetega vernega Božjega ljudstva. In končno, deležni poslanstva Kristusa, Glave in Pastirja, si v sinovski povezanosti s svojim škofom prizadevajte združevati vernike v eno družino, da jih boste mogli po Kristusu v Svetem Duhu pripeljati k Bogu Očetu. Vedno imejte pred očmi zgled Dobrega Pastirja, ki ni prišel da bi mu stregli, ampak da bi on stregel; ki je prišel iskat in rešit, kar je bilo izgubljeno.«

Prisluhni homiliji papeža Frančiška
Nedelja, 22. april 2018, 11:25