Išči

Urbi et Orbi, velika noč 2021

Moli s papežem

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angel Gospodov

Angel Gospodov je oznanil Mariji
– in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija…

Glej, dekla sem Gospodova,
– zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava, Marija…

In Beseda je meso postala
– in med nami prebivala.
Zdrava, Marija…

Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Molimo.
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Slava Očetu… (3X)
Gospod, daj jim večni mir…

Apostolski ali papeški blagoslov
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Hvaljeno bodi ime Gospodovo.
Zdaj in na veke.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem.
Ki je ustvaril nebo in zemljo.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Angel Gospodov je molitev, ki jo v spomin na večno skrivnost učlovečenja molimo trikrat na dan: ob sedmih zjutraj, ob poldne in ob večernem zvonjenju, ko se začne mračiti. Ime Angel Gospodov izhaja iz prvih dveh besed molitve Angel Gospodov je oznanil Mariji. To molitev moli papež z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra opoldne vsako nedeljo in praznik. Sveti oče ima pred molitvijo Angel Gospodov kratek nagovor na podlagi dnevnih beril. Molitvi in blagoslovu sledi pozdrav romarjev. Od velike noči do binkošti je namesto molitve Angel Gospodov molitev Raduj se Kraljica nebeška, s katero se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa. Na koncu obeh molitev se trikrat zmoli Slava Očetu.

Preberite vse >

Zadnje novice