Išči

Velikonočna poslanica slovenskih škofov 2020 - koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak

Koprski škof msgr. Jurij Bizjak vošči letos za veliko noč v imenu slovenskih škofov z besedami: "Bratje! Vsem želimo globoko doživetje in radostno izkustvo vstajenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: 'Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus! (Ef 5,14)."

Bratje in sestre! Evangelist Matej opisuje Gospodovo vstajenje z besedami: »In glej, nastal je velik potres, kajti angel Gospodov je prišel iz nebes. In je pristopil ter odvalil kamen in je sédel nanj!« Kamen, ki je našega Gospoda držal zaprtega v temnem grobu, je z njegovim vstajenjem postal njegov kraljevski prestol: »Kajti zakraljeval je naš Gospod, Bog Vsemogočni! Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, zakaj prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročenka se je pripravila!« Letošnja velika noč, dragi bratje, je zaznamovana s posebno preizkušnjo svetovnih razsežnosti: čestitamo vsem strokovnim službam in civilnim oblastem ter se jim zahvaljujemo za izjemne napore, s katerimi preprečujejo in omejujejo širjenje hude nadloge. Gospod naj vam povrne vaš trud in nas usliši, da zopet k nam pridejo časi olajšanja.

Bratje! Vsem želimo globoko doživetje in radostno izkustvo vstajenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: 'Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus! (Ef 5,14). Kakor se naše telo vsako jutro prebudi in zakoraka v nov dan, tako naj se, morda po dolgem času, za veliko noč prebudi naš duh in se požene v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in novim zmagam naproti. Gospod nas vabi: 'Jaz sem svet premagal!' (Jn 16,33).

Enako voščimo vsem bratom evangeličanom in pravoslavnim, vsem zamejcem in izseljencem, posebej vsem utrujenim in obteženim. Prav lepo pozdravljamo tudi vse predstavnike drugih verstev: Sveta velika noč, bodi nam vsem v pomoč! Aleluja!

Sobota, 11. april 2020, 10:39