Išči

Vatican News
P. Hans Zollner P. Hans Zollner 

P. Zollner o sadovih srečanja o zaščiti mladoletnih

Slabe tri tedne po zaključku srečanja o zaščiti mladoletnih, ki je potekalo od 21. do 24. februarja v Vatikanu, je p. Zollner v pogovoru za Vatican News spregovoril o prvih sadovih, ki jih je mogoče povzeti z naslednjimi besedami: pregled smernic za ravnanje v primeru zlorab, tesnejše sodelovanje s civilnimi oblastmi ter zavedanje, da je potrebno na področju zaščite mladoletnih delovati bolj dosledno in odločno.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

»Nekatere stvari so bile udejanjene, predvsem s strani škofovskih konferenc. Glede na informacije, ki sem jih dobil, so njihovi predsedniki ob povratku domov naredili več kot le poročila o tem, kar se je zgodilo, kar so slišali ali razumeli v teh dneh. Nekateri so začeli s ponovnim pregledom smernic za ravnanje v primeru zlorab ter se odločili za drugačno raven sodelovanja s civilnimi oblastmi. Drugi so videli, da so potrebne spodbude in prizadevanje na področju preprečevanja zlorab. To je na področju škofij in to je, po mojem mnenju, tudi glavni rezultat tega srečanja, na katerem je bila zbrana vsa Cerkev preko predstavnikov škofovskih konferenc in redovnih skupnosti. Menim, da je bil poglavitni namen srečanja celotno Cerkev, po vsem svetu, opozoriti, da se je potrebno s to tematiko soočati dosledno in odločno. Poleg tega je bila napovedana objava smernic za vikariat Države mesta Vatikan, obstaja pa nov zakon za Vatikan - in sicer glede prijave, pa tudi boja proti temu zlu. Slišal sem, da je v pripravi tudi vademekum, ki bo usmerjal škofe in redovne predstojnike, kako obravnavati določene primere prijav, kako nadaljevati v postopku, komu pisati ter kako pripraviti dokumente. Na sestankih, ki smo jih imeli v zadnjem času, smo se pogovarjali tudi o možnostih, da bi lahko škofovskim konferencam – kjer je to potrebno – nudili pomoč pri izdelavi smernic, saj sem tudi osebno že dobil nekaj prošenj. Zagotovo bodo v kratkem na voljo tudi bolj konkretni podatki glede tega.«

Odziv žrtev

P. Zollner je ob koncu intervjuja odgovoril na vprašanje, če so organizatorji po srečanju dobili tudi kakšen odmev s strani žrtev: »Bil sem v stiku z žrtvami, ki so dale svoje pričevanje preko zvočnega, video posnetka ali so bile prisotne osebno na srečanju. Posebej tri izmed njih so bile presenečene nad sprejemom, ki so ga bile deležne s strani udeležencev, nad pozdravom papeža Frančiška ob koncu pričevanja in bogoslužja ter nad vzdušjem, ki je vladalo v dvorani; le-to bilo je namreč čustveno zelo intenzivno, udeleženci so bili pripravljeni sprejeti sporočilo vseh treh pričevanj, ki so bila zelo težka in jasna. Prisluhnili so izkušnjam žrtev ter besedam o odgovornosti škofov v primerih zlorab, predvsem da morajo delovati transparentno in odgovorno.«

Petek, 15. marec 2019, 19:17