Išči

Vatican News
Msgr. Stanislav Zore, predsednik Slovenske škofovske konference. Msgr. Stanislav Zore, predsednik Slovenske škofovske konference. 

Msgr. Stanislav Zore za slovensko oddajo RV pred začetkom srečanja v Vatikanu

V četrtek, 21. februarja, se bo v Vatikanu začelo srečanje za zaščito mladoletnih, ki ga je sklical papež Frančišek in naj povabil vse predsednike škofovskih konferenc. Srečanja, ki bo trajalo do nedelje, 24. februarja, se udeležuje tudi ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore, predsednik Slovenske škofovske konference. Za slovensko oddajo Radia Vatikan je predstavil namen srečanja ter kratek pogled ukrepov Katoliške Cerkve v Sloveniji glede področja zaščite mladoletnih.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Srečanje je gotovo nekaj posebnega zaradi tega, ker je papež prvič sklical vse predsednike škofovskih konferenc po vsem svetu, potem določene redovne predstojnike, tudi predstavnike vzhodnih Cerkva zato, da bi obravnavali to perečo in pomembno temo zlorab, ki se dogajajo s strani klerikov in drugih v Katoliški Cekvi.

V Katoliški Cerkvi velja ničelna stopnja tolerance do vsakega primera spolnega nasilja. Zato nas vsak primer res prizadene. Ravnanje nekaterih posameznikov je popačilo podobo celotne Cerkve. Omenjena dejanja obsojamo in jih obžalujemo. Obenem pa smo hvaležni veliki večini duhovnikov, ki požrtvovalno, pošteno in zavzeto delajo z mladimi.

Slovenska škofovska konferenca je marca 2006 sprejela Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem. S tem dokumentom je postavila pravno podlago za zaščito otrok in mladoletnih ter omogočila hitrejše postopanje do osumljenih storilcev.

Septembra 2009 so slovenski škofje na seji SŠK potrdili pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem in tudi formalno ustanovili stalno posvetovalno telo, ki se na strokovni ravni ukvarja s pomočjo žrtvam zlorab. Skupina svetuje žrtvam in njihovim svojcem glede ustrezne pomoči ter ordinarijem glede postopanja do osumljenih storilcev.

Glede na pridobljene izkušnje in obravnavane primere ter dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje so slovenski škofje leta 2012 sprejeli odločitev, da Smernice iz leta 2006 ustrezno dopolnijo. Nove smernice veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah.

Za kakovostno in čim bolj učinkovito posredovanje informacij na temo zaščite otrok v Cerkvi na Slovenskem je leta 2013 Tajništvo SŠK oblikovalo posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč.

Slovenski škofje so leta 2014 sprejeli novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab, ki vsebuje posodobitve za bolj učinkovito zaščito otrok in mladoletnikov v Katoliški Cerkvi v Sloveniji. Besedilo so škofje sprejeli marca 2014 v Ljubljani in ga je potrdila Kongregacija za nauk vere maja istega leta. S tem je dobila krajevna Cerkev v Sloveniji še bolj sodobno, pregledno in pravno učinkovito sredstvo za ničelno toleranco do tega pojava. Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem.

Aprila 2018 je Tajništvo SŠK podalo pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka, s katerim javnosti predstavi slovenske pravne določbe glede domnevne dolžnosti Cerkve, da civilnim oblastem prijavi sum kaznivega dejanja spolne zlorabe tudi v primeru, ko žrtev tega izrecno ne želi.

In še zadnji ukrep, ki smo ga škofje sprejeli septembra 2018 in sicer Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo, ki vzpostavlja preventivne ukrepe v okviru prizadevanj proti spolnim zlorabam in drugim vrstam kaznivih dejanj v cerkvenih ustanovah.

Tako, da ne začenjamo s točke nič, kakor je rečeno tudi v dokumentih ob sklicu srečanja tukaj v Rimu. Tudi v Sloveniji ne začenjamo s točke nič. Vsekakor pa je potrebno tako v Cerkvi na Slovenskem kot tudi v vesoljni Cerkvi in tudi družbe kot take ne smemo pozabiti, narediti še dolgo pot za to, da bodo vsi otroci in mladoletne osebe v resnici zaščiteni.

Prisluhni izjavi msgr. Stanislava Zoreta
Sreda, 20. februar 2019, 19:40