Hľadaj

Pracovná skupina Kolumbie Pracovná skupina Kolumbie  (Vatican Media)

Pápež prijal skupinu ľudí, ktorí sa usilujú o sociálnu spravodlivosť v Kolumbii

Synodálne načúvanie volaniu zeme a chudobných: to je záväzok tzv. Pracovnej skupiny pre Kolumbiu (Grupo de Trabajo por Colombia, GTC), z ktorej 17 členov prijal pápež František v stredu 12. júna pred generálnou audienciou. Ide o tím ľudí, ktorých združujú rôzne organizácie Caritas z celého sveta, od Európy cez Spojené štáty až po Latinskú Ameriku.

Isabella Piro, Miroslava Holubíková – Vatican News

Organizácia GTC bola založená v roku 1997 a usiluje sa najmä o upevnenie mieru a sociálnej spravodlivosti v tejto latinskoamerickej krajine, pretože napriek pokroku dosiahnutému v oblasti rozdeľovania pôdy, boja proti nerovnosti a hľadania mierového riešenia ozbrojeného konfliktu stále nedošlo k podstatným zmenám, ktoré by dokázali posilniť nádej najchudobnejších.

Čeliac javom, ako je obchod s drogami, násilie, korupcia a nerovnosť, ktoré výrazne ovplyvňujú hľadanie sociálnej spravodlivosti v Kolumbii, sa Cirkev angažuje v hľadaní odpovedí, aby sa život roľníkov, pôvodných obyvateľov, afrických potomkov a ľudových vrstiev v mestských oblastiach stal menej ťažkým a dramatickým. 

Pri pohľade na medzinárodnú konferenciu o biodiverzite, ktorá sa má konať v rámci konferencie OSN Cop16 v kolumbijskom meste Cali od 21. októbra do 1. novembra za účasti delegácií zo 190 krajín, vidí skupina GTC príležitosť pre podporu starostlivosti o spoločný domov. Taktiež dúfa, že sa podarí upevniť aj proces, ktorý umožní, aby sa integrálna ekológia stala realitou v Kolumbii, krajine, ktorá má jednu z najväčších biodiverzít na svete, ale aj jednu z najviac ohrozených.

Na audiencii u pápeža skupina GTC zdôraznila svoj záväzok slúžiť sociálnemu, cirkevnému, ekologickému a kultúrnemu snu, ktorý uviedol Svätý Otec František v roku 2020 v postsynodálnej apoštolskej exhortácii Querida Amazonia.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

13 júna 2024, 11:03