Hľadaj

Samit o mieri na Ukrajine Samit o mieri na Ukrajine  (ANSA)

Kard. Parolin: Dialóg je jedinou cestou k spravodlivému mieru na Ukrajine

Kardinál Parolin, vatikánsky štátny sekretár, vystúpil ako pozorovateľ na konferencii o riešení situácie vo východoeurópskej krajine, ktorá sa skončila včera 16. júna vo Švajčiarsku. Medzi jeho slová patrila výzva na „dialóg medzi stranami“, ako aj „rešpektovanie medzinárodného práva“ a „suverenity každej krajiny“. Kardinál tiež dôrazne apeloval na ochranu detí a zajatcov „civilných aj vojenských“.

Isabella Piro – Vatican News

„Jediným prostriedkom, ktorý je schopný dosiahnuť skutočný, stabilný a spravodlivý mier, je dialóg medzi všetkými zúčastnenými stranami“: toto dôrazne zopakoval kardinál štátny sekretár Pietro Parolin, ktorý včera, 16. júna, vystúpil ako pozorovateľ na dvojdňovom samite na vysokej úrovni o mieri pre Ukrajinu vo švajčiarskom Bürgenstocku. Kardinál v mene pápeža Františka potvrdil jeho blízkosť „sužovanému ukrajinskému ľudu“ a pripomenul pápežovo „neustále angažovanie sa“ „v prospech mieru“.

Poskytovanie pomoci a pomoc pri sprostredkovaní

Ústredným bodom prejavu vatikánskeho štátneho sekretára bolo jeho povzbudenie medzinárodnému spoločenstvu, aby „preskúmalo spôsoby poskytnutia pomoci a pomoci pri sprostredkovaní, či už humanitárneho alebo politického charakteru“, s nádejou, že „diplomatické úsilie, ktoré presadzuje Ukrajina a ktoré podporuje toľko krajín, sa zdokonalí, aby sa dosiahli výsledky, ktoré si obete zaslúžia a v ktoré dúfa celý svet“. Kard. Parolin zároveň zdôraznil, že Svätá stolica je naďalej odhodlaná „udržiavať stály kontakt s ukrajinskými a ruskými orgánmi“, pričom je pripravená pomôcť aj pri realizácii „možných sprostredkovateľských iniciatív“, ktoré by boli prijateľné „pre obe zúčastnené strany“ a ktoré by priniesli prospech „postihnutým“.

Nepoddávajte sa logike vojny

Kardinál následne ocenil summit a označil ho za „udalosť celosvetového významu“, ktorú „starostlivo“ pripravila Ukrajina, tá krajina, ktorá na jednej strane venuje „obrovské úsilie obrane pred agresiou“, ale na druhej strane pokračuje v práci „na diplomatickom fronte“ za „spravodlivý a trvalý mier“. Je to preto, že voči „vojne a jej tragickým dôsledkom je dôležité nikdy sa nenechať ňou pohltiť,“ zdôraznil štátny sekretár, „ale pokračovať v hľadaní spôsobov ukončenia konfliktu“, pričom treba využiť „dobré úmysly, dôveru a tvorivosť“.

Dodržiavanie medzinárodného práva

V časti prejavu sa kardinál zastavil aj pri „rešpektovaní medzinárodného práva“, pričom zopakoval „platnosť základnej zásady rešpektovania suverenity každej krajiny a integrity jej územia“.

Repatriácia detí je nevyhnutná

Myšlienky štátneho sekretára sa potom zamerali na otázku repatriácie detí, pre ktorú „bol vytvorený mechanizmus ad hoc na riešenie konkrétnych prípadov“, a to po návšteve kardinála Mattea Zuppiho ako osobitného vyslanca pápeža v Kyjeve a Moskve. V tejto súvislosti kard. Parolin definoval ako „nevyhnutnú“ potrebu „posilniť všetky dostupné kanály na uľahčenie tohto procesu“ a zdôraznil, že „musí byť absolútnou prioritou“, a to aj preto, aby sa zabránilo „akejkoľvek inštrumentalizácii“ situácie maloletých.

Starostlivosť o vojnových zajatcov

Ďalšou zásadnou otázkou, ktorú kardinál napokon zdôraznil, je otázka zajatcov, „civilných aj vojakov“, a to najmä z dôvodu „pravidelných správ o nedodržiavaní Ženevských dohovorov“, najmä štvrtého dohovoru, ktorý sa najpriamejšie týka civilných osôb. Kardinál podrobne vyjadril znepokojenie Svätej stolice nad ťažkosťami pri vytváraní „spolu s Medzinárodným výborom Červeného kríža spoločnej lekárskej komisie, ktorá by mohla posúdiť situáciu vojnových zajatcov, ktorí potrebujú naliehavú lekársku starostlivosť“.

Delegácia Svätej stolice

V Bürgenstocku kardinála Parolina - na spoločné pozvanie prezidentov Švajčiarska Violy Amherdovej a Ukrajiny Volodymyra Zelenského - sprevádzali apoštolský nuncius vo Švajčiarsku Mons. Martin Krebs a Mons. Paul Butnaru, úradník Sekcie pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Štátneho sekretariátu. Hoci sa delegácia Svätej stolice účastná ako pozorovateľ zdržala podpisu záverečného komuniké z rokovania (v súlade s praxou nepodpisovať spoločné vyhlásenia pozorovateľmi), vyjadrila podporu záverom samitu.

Preklad Martin Jarábek

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

17 júna 2024, 15:42