Hľadaj

Kard. Parolin - Urbaniana (foto © Teresa Tseng Kuang Yi) Kard. Parolin - Urbaniana (foto © Teresa Tseng Kuang Yi) 

Kard. Parolin: Ak by sa naskytla príležitosť, pápež by navštívil Čínu

Štátny sekretár bol na univerzite Urbaniana pri príležitosti prezentácie diela venovaného kardinálovi Costantinimu, prvému apoštolskému delegátovi v ázijskej krajine, ktorá je mostom dialógu medzi Východom a Západom. Kardinál potvrdil dialóg s Pekingom: „Snažíme sa nájsť najlepšie postupy aj pre uplatňovanie vtedy podpísanej dohody, ktorá bude obnovená koncom tohto roka. Dúfame, že táto cesta povedie k pozitívnym záverom“.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Hovoriť o dátume sa v tejto chvíli zdá byť predčasné, ale „ak by bola zo strany Číňanov otvorenosť, pápež by okamžite išiel aj“ do Číny, krajiny, voči ktorej vždy prejavoval veľké uznanie a úctu k jej ľudu, jej histórii, jej kultúre. Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin zopakoval túžbu pápeža Františka jedného dňa navštíviť túto veľkú a „vznešenú“ ázijskú krajinu. Kardinál vystúpil popoludní, vo štvrtok 20. júna, na Pápežskej univerzite Urbaniana na prezentácii diela „Kardinál Celso Costantini a Čína – Budovateľ mostu medzi Východom a Západom“, ktoré vydal historik Mons. Bruno Fabio Pighin a vydalo ho vydavateľstvo Marcianum Press.

Mesiac po kongrese, ktorý sa konal na Urbaniane pri príležitosti 100. výročia koncilu Concilium Sinense, ktorého inšpirátorom, propagátorom a organizátorom bol sám kard. Costantini, sa štátny sekretár opäť ocitol v situácii, keď pripomínal postavu prvého apoštolského delegáta v Číne, ktorý položil základy dialógu, ktorého za jeden z plodov možno považovať podpísanie Dohody so Svätou stolicou o menovaní biskupov, ktorá bola prvýkrát podpísaná v roku 2018 a následne dvakrát obnovená v rokoch 2020 a 2022.

Dohoda o menovaní biskupov sa obnoví koncom roka

Práve na túto dohodu sa kard. Parolin odvolával v krátkom rozhovore s novinármi na margo prezentácie: „S Čínou vedieme dialóg už nejaký čas a snažíme sa nájsť najlepšie postupy aj pre uplatňovanie dohody, ktorá bola vtedy podpísaná a ktorá bude obnovená koncom tohto roka," povedal v odpovedi na otázky novinárov.

Pápežova úcta k čínskemu ľudu

Pápežove slová zazneli aj na záver generálnej audiencie, keď pri pozdravení združenia „Priateľov kardinála Celsa Costantiniho“ využil príležitosť a poslal pozdrav „drahému čínskemu ľudu“. „Vždy sa modlíme za tento vznešený národ, veľmi odvážny, má nádhernú kultúru,“ povedal Svätý Otec František.

„Pápež prechováva skutočne veľké uznanie,“ poznamenal kard. Parolin a „nevynechá žiadnu príležitosť, aby ho vyjadril smerom k čínskemu ľudu a čínskemu národu. Možno je to preto, že je jezuita, takže má v sebe celé dedičstvo minulosti... Určite sú to všetko kroky, ktoré pomáhajú čoraz viac si porozumieť, čoraz viac sa približovať, dúfajme, že táto cesta môže viesť k pozitívnemu záveru“.

Možná cesta pápeža do Číny

A možno aj k možnej ceste pápeža - prvej pápežskej - do Číny. Kardinál na túto otázku reaguje opatrne: „Pápež je určite ochotný ísť do Číny, skutočne si želá ísť do Číny. Nezdá sa mi však, že by zatiaľ existovali podmienky na to, aby sa toto pápežovo želanie mohlo uskutočniť“.

Čína je blízka našim srdciam

Kard. Parolin potom vo svojom príhovore v univerzitnej aule zopakoval svoju lásku k Číne: „Milujeme a obdivujeme Čínu, jej ľud, jej kultúru, jej tradície, úsilie, ktoré v súčasnosti vynakladá...,“ uviedol štátny sekretár a dodal: „Čína je skutočne blízka našim srdciam, blízka srdciam pápeža Františka a jeho spolupracovníkov“.

Costantiniho metóda

Štátny sekretár potom načrtol portrét kardinála Costantiniho, pričom pripomenul niektoré udalosti (napríklad keď apoštolský delegát išiel v roku 1946 za Piom XII. požiadať o zaradenie mena čínskeho biskupa do konzistória pre 32 nových kardinálov, medzi ktorými figurovalo aj jeho vlastné meno) a vyzdvihol kardinálovo úsilie, dielo a obety v prospech „šírenia svetla evanjelia v Číne“ a predovšetkým podpory inkulturácie Cirkvi. Bol to kard. Costantini, kto v roku 1924 trval na zvolaní Concilium Sinense v Šanghaji, ktorý bol prorockou inšpiráciou pre Druhý vatikánsky koncil a položil základy čínskej cirkvi, ktorá v roku 1963 pozostávala z 23 biskupov, a to napriek odporu mnohých misionárskych inštitútov v Číne. „Títo biskupi vytýčili líniu apoštolskej postupnosti pre dnešných biskupov,“ povedal kard. Parolin.

Čínski biskupi v spoločenstve s Petrovou cirkvou

„Costantiniho metóda“ vo vzťahoch medzi Svätou stolicou a najväčším štátom Ázie je dnes „smer, ktorým sa uberá aj pápež František“, povedal štátny sekretár. Smerovanie, ktoré sa nachádza aj v liste Benedikta XVI. čínskym katolíkom z roku 2007 a konkretizovalo sa „dočasnou“ dohodou o menovaní biskupov podpísanou v Pekingu v roku 2018. Kde „predbežná kvalifikácia,“ ako zdôraznil kardinál, „naznačuje, že ide o východiskový bod. Bola potvrdená v posledných rokoch dvakrát a našla dôležité uplatnenie v konkrétnych prípadoch“.

„Doteraz zaznamenaný pozitívny vývoj nám dáva nádej, že bude nasledovať ďalší a väčší,“ dodal kard. Parolin. „Výsledkom dohody je, že všetci biskupi v krajine Konfucia sú v plnom spoločenstve s Petrovou cirkvou.“ Kardinál potom vyjadril nádej, že „dialóg a proces iniciovaný čínskymi katolíkmi na podporu väčšej zhody pod vedením ich pastierov, v plnom spoločenstve s pápežom, ktorý dal toľko dôkazov svojej lásky k tomuto veľkému národu“, bude pokračovať.

Prekad Martin Jarábek

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 júna 2024, 18:05