Hľadaj

Dielo kanadského umelca Timothyho Schmalza Dielo kanadského umelca Timothyho Schmalza

Pápež požehnal sochu Krista-bezdomovca pred Svetovým dňom chudobných

Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa chudobných pápež František požehnal sochárske dielo Timothyho Schmalza s názvom „Prichýlenie“ (Sheltering), vyjadrujúce evanjeliovú výzvu prejaviť lásku voči ľuďom bez domova.

Cirkev bude sláviť Svetový deň chudobných už v najbližšiu nedeľu 13. novembra. Sochu od kanadského umelca známeho aj ďalšími dielami zobrazujúcimi Krista v podobe bezdomovca, umiestnenými vo Vatikáne a jeho okolí, predstavili pápežovi v stredu 9. novembra pred generálnou audienciou.

Socha bola odhalená na Námestí sv. Petra vo Vatikáne a je určená na propagáciu kampane Vincentínskej rodiny s názvom „13 domov“, ktorá po celom svete ponúka materiálnu a duchovnú pomoc ľuďom bez domova. Cieľom kampane je pomôcť 10.000 ľuďom v núdzi získať strechu nad hlavou.

Vincentínsky generálny predstavený P. Tomaž Mavrič pri tejto príležitosti uviedol: „Inšpirovaní Ježišom a sv. Vincentom de Paul sa snažíme snívať vo veľkom, ale s hlbokou pokorou. Tým snom je, aby v istom momente dejín celé ľudstvo mohlo mať dôstojné bývanie, príbytok hodný pomenovania «domov».“

Timothy Schmalz vo svojom ateliéri
Timothy Schmalz vo svojom ateliéri

Na akte požehnania sochy sa zúčastnil i Mons. Rino Fisichella, zodpovedný za oblasť novej evanjelizácie. Ako prezradil, v najbližšiu nedeľu sa bude opäť konať obed pre chudobných, na ktorom bude pravdepodobne prítomný aj pápež František.

Pripomeňme, že ako už bolo skôr oznámené, vo Svetový deň chudobných bude pápež František sláviť o 10. hodine vo Vatikánskej bazilike svätú omšu za účasti núdznych ľudí a charitatívnych pracovníkov.

-mh, jb-

09 novembra 2022, 18:04