Svätorečený bude bl. Giovanni Battista Scalabrini, patrón migrantov

Pápež František zvolá konzistórium spojené s hlasovaním o kanonizácii bl. Giovanniho Battistu Scalabriniho, zakladateľa duchovnej rodiny slúžiacej migrantom, udeľujúc mu dišpenz od potreby druhého zázraku. Pápež zároveň schválil dekrét o zázraku mladej španielskej laičky Marie de la Concepción Barrecheguren y García, ktorú tak čoskoro čaká blahorečenie.

Pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Marcellom Semerarom v sobotu 21. mája pápež zároveň potvrdil dekréty o hrdinských cnostiach siedmich Božích služobníkov.

Budúci svätý, bl. Giovanni Battista Scalabrini, ktorý v 19. storočí pôsobil ako biskup v talianskej Piacenze, je zakladateľom ženskej i mužskej Kongregácie misionárov svätého Karola Boromejského, ktorých osobitnou charizmou je služba migrantom.

V správe Kongregácie pre kauzy svätých sa tiež uvádza, že na budúcom konzistóriu budú 

kardináli hlasovať aj o kanonizácii Artemida Zattiho, talianskeho laika, ktorý koncom 19. storočia emigroval so svojou rodinou do Argentíny a stal sa saleziánskym spolupracovníkom a misionárom v Patagónii.

Ctihodná Božia služobníčka Maria de la Concepción Barrecheguren y García (1905 - 1927), ktorú čaká blahorečenie, je španielska laička z prvej polovice 20. storočia, ktorá zomrela na tuberkulózu vo veku 22 rokov. Túžila stať sa rehoľníčkou, no zdravotný stav jej to neumožnil. Jej príhovoru sa pripisuje zázračné uzdravenie dvojročného španielskeho dievčatka v roku 2014.

-zk-

Aktualizované: 21.5.2022, 21:22

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 mája 2022, 18:04