Budova Kongregácie pre náuku viery Budova Kongregácie pre náuku viery 

Pápež menoval dvoch sekretárov Kongregácie pre náuku viery

Pápež František v sobotu 23. apríla vymenoval do funkcie dvoch sekretárov Kongregácie pre náuku viery, ktorí budú zodpovední za jej doktrinálnu a disciplinárnu časť. Taliansky kňaz Mons. Armando Matteo sa stal sekretárom pre Doktrinálnu sekciu a Mons. John Joseph Kennedy, kňaz pochádzajúci z Írska, sa stal sekretárom pre Disciplinárnu sekciu kongregácie.

Pápež František dal Kongregácii pre náuku viery nové vnútorné členenie vo februári tohto roka listom motu proprio Fidem servare. Kongregácia pre náuku viery má teraz vo vedení prefekta a dvojicu sekretárov. Predtým to bol prefekt a jeden sekretár.

Mons. Armando Matteo, ktorý má 51 rokov, bol za kňaza vysvätený v roku 1997 pre arcidiecézu 

Catanzaro-Squillace v juhotalianskej Kalábrii. Študoval filozofiu na Katolíckej univerzite v Miláne a doktorát z teológie získal na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Vo svojej arcidiecéze pôsobil v rôznych ministériách. Vyučoval fundamentálnu teológiu na Pápežskej Urbanovej univerzite v Ríme. Od 12. apríla 2021 bol prídavným podsekretárom Kongregácie pre náuku viery.

Mons. John Joseph Kennedy má 53 rokov a za kňaza bol vysvätený v metropolitnej arcidiecéze Dublin v roku 1993. Vyštudoval kánonické právo na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, kde získal aj doktorát. Následne bol kaplánom vo viacerých dublinských farnostiach. Od roku 2003 pôsobí na Kongregácii pre náuku viery, kde bol od roku 2017 vedúcim úradu Disciplinárnej sekcie Kongregácie.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

23 apríla 2022, 12:29