Mons. Janusz S. Urbańczyk, stály reprezentant Svätej stolice pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Mons. Janusz S. Urbańczyk, stály reprezentant Svätej stolice pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) 

Vatikán v OBSE: Vojna je rúcaním medzinárodného práva

Stály reprezentant Svätej stolice pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Mons. Janusz Urbańczyk vystúpil na zasadnutí OBSE vo Viedni v utorok 29. marca. Pripomenul jasný postoj pápeža k stále trvajúcej vojenskej agresii Ruska proti Ukrajine.

Téma stretnutia prebiehajúceho pod súčasným poľským predsedníctvom OBSE znela: „Medzinárodná spolupráca pri riešení porušovania medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv“. Mons. Urbańczyk vo svojom prejave okrem iného povedal:

„Počas našich diskusií vyvstala kľúčová otázka: čo môžeme ako členovia medzinárodného spoločenstva urobiť, aby sme znížili riziko porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva počas ozbrojeného konfliktu. Táto otázka poukazuje na základný problém: skutočnosť, že vojna je sama osebe rozpadom medzinárodného právneho poriadku; že ozbrojený konflikt je hlbokým zlyhaním medzinárodnej zákonnosti.

Od Helsinského záverečného aktu sa všeobecné ľudské práva a základné slobody uznávajú ako „základný faktor mieru, spravodlivosti a blahobytu potrebný na zabezpečenie rozvoja priateľských vzťahov a spolupráce medzi sebou navzájom, ako aj medzi všetkými štátmi“. Preto každé porušenie všeobecných ľudských práv a základných slobôd predstavuje hrozbu pre mier.“

Vatikánsky zástupca v OBSE zvlášť pripomenul slová pápeža Františka k súčasnej vojne rozpútanej zo strany Ruska proti Ukrajine:

„Pápež František od začiatku neprijateľnej ozbrojenej agresie proti Ukrajine upriamuje pozornosť na pokračujúce porušovanie základných ľudských práv a nalieha, «aby sa medzinárodné právo opäť rešpektovalo!» (Anjel Pána, 6. marec 2022)  «Krv a slzy detí, utrpenie žien a mužov, ktorí bránia svoju zem alebo utekajú pred rachotom bômb, otriasajú naším svedomím. Ľudstvo je opäť ohrozené zvráteným zneužívaním moci a straníckymi záujmami, ktoré odsudzujú bezbranných ľudí, aby znášali všetky formy brutálneho násilia» (Posolstvo k otvoreniu Európskych katolíckych sociálnych dní v Bratislave, 2022).

Svätá stolica bola vždy presvedčená, že bezpečnosť a mier sa «budujú deň čo deň uskutočňovaním Bohom chceného poriadku, ktorý so sebou prináša dokonalejšiu spravodlivosť medzi ľuďmi» (Evangelii gaudium, 219). Tento poriadok a spravodlivosť sa nezakladajú na sile vojenskej moci, ale na úprimnej úcte k obrane a podpore všeobecných ľudských práv a základných slobôd, ktorých porušovanie nikdy neprestane znepokojovať naše svedomie.“

-zk- 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

30 marca 2022, 16:34