Pri 700. výročí Danteho pozýva Vatikán na vedeckú konferenciu

Pápežská rada pre kultúru organizuje v dňoch 25. - 26. novembra v rámci 700. výročia smrti Danteho Alighieriho medzinárodnú konferenciu s názvom „Dante a veľké eschatologické otázky“. Na vedeckom podujatí sa zúčastnia odborníci v oblasti filozofie, teológie, exegézy, histórie, dejín umenia, lingvistiky a filológie.

On-line konferenciu organizuje Pápežská rada pre kultúru v spolupráci s rímskou Univerzitou Roma Tre, Pápežskou danteovskou komisiou, Nadáciou pre kultúrne a umelecké dedičstvo a aktivity Cirkvi a Nadáciou Giancarlo Pallavicini.

Ako informovala Pápežská rada pre kultúru, program je rozdelený do troch sekcií, ktorých cieľom je objasniť tri hlavné témy

Danteho diela zakoreneného v stáročnej tradícii: téma vízií z Božieho vnuknutia, téma vzkriesenia duší a tiel na konci čias a téma anjelov, tzv. angelológia.

Okrem virtuálneho stretnutia sa v piatok 26. novembra na pôde Univerzity Roma Tre uskutoční aj umelecký prednes úryvkov z Božskej komédie v podaní divadelného súboru Compagnia del Teatro Libero di Rebibbia. Ide o umelecko-resocializačný projekt so zapojením väzňov z Nápravno-výchovného zariadenia v rímskej štvrti Rebibbia. 

Pripomeňme, že ešte v marci k Danteho okrúhlemu výročiu napísal osobitný apoštolský list aj pápež František.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 novembra 2021, 15:06