Záber z Libérie Záber z Libérie 

Caritas Internationalis slávi 70 rokov služby človeku v núdzach každej doby

Medzinárodná katolícka charita v decembri oslávi 70. výročie svojho založenia. V súvislosti s blížiacim sa výročím zverejnila program svojich jubilejných podujatí a iniciatív.

Organizáciu s latinským názvom Caritas Internationalis zriadil 12. decembra 1951 pápež Pius XII. s cieľom čeliť humanitárnym potrebám vyskytujúcim sa po Druhej svetovej vojne. Ide o konfederáciu národných Charít, ktorých počet vzrástol z pôvodných 13 na dnešných 162, medzi ktorými je aj Slovenská katolícka charita. Na čele Medzinárodnej charity je v súčasnosti filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle, generálnym sekretárom je pán Aloysius John, laik pôvodom z Indie.

Organizácia za 70 rokov existencie čoraz viac rozširovala svoj záber a znásobovala sektory pôsobenia. V centre jej snáh je však stále snaha vydávať konkrétne svedectvo o činorodej láske, aby osoby – predovšetkým tie najzraniteľnejšie -  mohli zakúsiť milosrdnú lásku Boha.

Hlavné súčasné výzvy a priority Medzinárodnej katolíckej charity priblížil pre Vatican News generálny sekretár Aloysius John:

„Medzinárodná katolícka charita sa zrodila ako „starostlivá a milujúca ruka“ Cirkvi, ktorá slúži ľudskej osobe a podporuje ju, a to  najmä chudobných, ľudí na okraji spoločnosti a tých najzraniteľnejších. Počas týchto 70 rokov našu Konfederáciu viedli základné hodnoty, ako sú ochrana ľudskej dôstojnosti, základných práv a sociálnej spravodlivosti.“

Aktivity Caritas Internationalis sa menia v závislosti od výziev doby, vysvetľuje generálny sekretár:

„Humanitárna práca sa od roku 1951 výrazne zmenila a dnes čelíme zložitým a dlhotrvajúcim krízam, či už prírodným alebo tým, ktoré spôsobil človek. Politické rozdelenia, vojny, náboženské konflikty, sa miešajú s dôsledkami klimatických zmien, čo vedie k dramatickému nárastu počtu utečencov a vnútorne vysídlených osôb.

Čelíme tiež závažným nerovnostiam a vzniku nových foriem chudoby a zraniteľnosti. Zatiaľ čo aj naďalej slúžime a sprevádzame tých, ktorých postihlo takéto utrpenie, stojíme pred výzvou, aby sme v našej modernej spoločnosti podporovali solidárne cítenie voči nim. Na druhej strane, tvárou v tvár obrovskému ľudskému utrpeniu je najnaliehavejšou výzvou mobilizovať zdroje potrebné na plnenie nášho poslania.“

Dnes má Caritas Internationalis medzi svojimi prioritami reagovanie na krízu pandémie Covid-19. Z fondu, založeného na tento účel podporili v súčinnosti s Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj 40 projektov. Pri ich realizácii spolupracujú aj s miestnymi organizáciami. Ako príklad uvádza Aloysius John Bangladéš:

„Napríklad v Bangladéši niektorí moslimskí majitelia reštaurácií podporili miestnu organizáciu Caritas tým, že darovali jedlo pre utečencov.“

Caritas Internationalis je aj členom vatikánskej „Komisie Covid-19“, kde svojimi skúsenosťami prispieva k rozlišovaniu v koncepčných otázkach:

„Bezprostrednú reakciu na núdzovú situáciu sprevádzali úvahy o budúcnosti. Pod vplyvom výzvy pápeža Františka „premyslieť novú budúcnosť“ postpandemického obdobia sme vytvorili analytickú skupinu (think tank) a venuje sa reflexii ohľadom toho, ako bude práca Caritasu ovplyvnená novou realitou.“

Svoju dnešnú úlohu vníma 70-ročná Medzinárodná katolícka charita ako podporovanie civilizácie lásky a starostlivosti o človeka a životné prostredie:

„Táto pandémia nám ukázala, že bez starostlivosti o človeka a o stvorenstvo budeme všetci čoraz zraniteľnejší. Dnes svet viac ako kedykoľvek predtým potrebuje radikálne obrátenie sŕdc a myslí a zmierenie so stvorenstvom.

Pri vykonávaní našej charitatívnej činnosti sa usilujeme najmä o podporu civilizácie lásky a starostlivosti o človeka a náš spoločný domov. Práve na týchto bodoch bude založená naša globálna kampaň, ktorú spustíme pri príležitosti nášho výročia a ktorá bude trvať do roku 2024.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

30 októbra 2021, 11:20