Hľadaj

Snímka z kňazskej vysviacky vo Vatikánskej bazilike v roku 2019 Snímka z kňazskej vysviacky vo Vatikánskej bazilike v roku 2019 

V Nedeľu Dobrého pastiera pápež František vysvätí deväť kňazov

Deviatich nových kňazov pre Rímsku diecézu vysvätí Svätý́ Otec František v Nedeľu Dobrého pastiera 25. apríla pri svätej omši o 9. hodine vo Vatikánskej bazilike.

Deviati diakoni sa na kňazstvo pripravovali v troch formačných strediskách diecézy: šiesti v  Pápežskom  kňazskom seminári v Ríme, dvaja v Diecéznom kolégiu Redemptoris Mater a jeden v Seminári Divino Amore. Okrem rodených Talianov sú medzi nimi po jednom z Rumunska, Brazílie a Kolumbie. Vekové rozpätie je od 26 do 43 rokov. Počas tohto týždňa sa všetci pripravujú na prijatie presbyterátu duchovným stíšením.

Pápež František sa tak po minuloročnej výnimke vracia k zaužívanej praxi spojenej s Nedeľou Dobrého pastiera, ktorá sa v Cirkvi slávi ako deň modlitby za duchovné povolania. Tradícia sa na jeden rok prerušila kvôli pandémii, keď bola vysviacka presunutá na neskorší termín a udeľoval ju namiesto pápeža Rímsky vikár kardinál De Donatis v Lateránskej bazilike.

Nedeľná slávnosť vysviacky v Bazilike sv. Petra sa bude konať s dodržaním v súčasnosti platných preventívnych hygienických noriem. Naživo ju budú prenášať vatikánske médiá spolu s niekoľkými talianskymi cirkevnými kanálmi.

-jb-

19 apríla 2021, 15:06