Hľadaj

Vatikánske múzeá: časť zbierky diel antického sochárstva Vatikánske múzeá: časť zbierky diel antického sochárstva

Vatikánske múzeá zostanú bez návštevníkov minimálne do Veľkej noci

Od pondelka 15. marca sú opäť zatvorené pre verejnosť Vatikánske múzeá, ako aj Vatikánske záhrady a Pápežské letné sídlo v Castel Gandolfe. Dôvodom je opatrnosť pri zhoršujúcej sa zdravotnej situácii šírenia Covidu-19 v rámci Ríma.

Región Lácio podobne ako ďalšie časti Talianska na základe vládneho dekrétu zostanú červenou zónou minimálne na tri týždne, čiže do 6. apríla. Znamená to obmedzenie voľného pohybu občanov a opätovné zavedenie školského vyučovania na diaľku. K dočasne zavretým talianskym múzeám sa pridružili aj Vatikánske múzeá.  

Je to už po tretí raz, čo boli takto Vatikánske múzeá donútené na nejaký čas prerušiť prístup návštevníkov. Predchádzajúce výluky boli od 9. marca do 1. júna 2020 a od 9. novembra 2020 do 1. februára 2021.

Počas obdobia pandémie vyvíjajú Vatikánske múzeá aj alternatívne cesty na sprístupnenie svojich zbierok ľuďom. Patrí sem aj mediálny program „Umenie, ktoré utešuje“,  realizovaný v spolupráci s Vatican News, ktorý predstavuje tematické seriály obrazových duchovných podnetov slávnych výtvarných umelcov spojené s myšlienkami pápežov. V Advente mal názov „Poďte, pokloňme sa“ a v pôste postupne vychádza pod titulom „Krása, ktorá zachraňuje“.

Viacerí obyvatelia Večného mesta tento rok využili príležitosť návšteviť Vatikánske múzeá počas šiestich týždňov ich sprístupnenia od začiatku februára do 15. marca. Systém rezervácie návštev cez internet so vstupmi v určených časových intervaloch sa v tomto období osvedčil, príťažlivým momentom bola aj možnosť zotrvať v Sixtínskej kaplnke oveľa dlhšiu dobu, než to bývalo kedysi pri súvislom prúde návštevníkov.

-jb-

16 marca 2021, 22:11