Hľadaj

Okno, z ktorého pápež František udeľuje požehnanie pri Anjel Pána Okno, z ktorého pápež František udeľuje požehnanie pri Anjel Pána 

V nedeľu 7. februára Svätý Otec opäť udelí požehnanie z okna pracovne

Pápež František sa bude v najbližšiu nedeľu 7. februára modliť Anjel Pána opäť z okna Apoštolského paláca spolu s veriacimi zídenými na Vatikánskom námestí.

Naposledy Svätý Otec požehnal veriacich z okna svojej pracovne 20. decembra. Odvtedy sa v dôsledku pandémie poludňajšia modlitba v nedeľu a na sviatky konala v knižnici Apoštolského paláca v strímingovom prenose. Podobne boli pápežove poludňajšie modlitby bez účasti veriacich aj počas prvej vlny pandémie 8. – 24. mája 2020.

Mesto Rím a región Lácio boli koncom januára preradené z oranžového do žltého stupňa prevencie proti Covidu-19, čo opäť umožnilo voľný pohyb po meste. Od 1. februára boli vďaka tomu sprístupnené aj Vatikánske múzeá za podmienky rezervácie vopred.

-zk-

05 februára 2021, 16:27