Hľadaj

Kardinál Mauro Gambetti, OFM Conv. Kardinál Mauro Gambetti, OFM Conv. 

Svätý Otec vymenoval kardinála Maura Gambettiho za vikára pre Mesto Vatikán

Minoritský kardinál Mauro Gambetti vystrieda v službe generálneho vikára Svätého Otca pre Mesto Vatikán a duchovného správcu Vatikánskej baziliky 77-ročného kardinála Angela Comastriho.

Ako dnes informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, Svätý Otec prijal zrieknutie sa doterajších úradov predložené kardinálom Angelom Comastrim. Zrieknutie sa týka úradov generálneho vikára Svätého Otca pre Mesto Vatikán, arcikňaza Pápežskej baziliky sv. Petra a prezidenta inštitúcie Fabbrica di San Pietro, ktorá sa stará o údržbu a reštaurovanie baziliky.

Do všetkých troch úradov zároveň Svätý Otec vymenoval 55-ročného kardinála Maura Gambettiho, člena rehole minoritov, ktorý doposiaľ pôsobil ako generálny kustód Svätého konventu sv. Františka v Assisi.

Kardinál Mauro Gambetti OFM Conv. pochádza z oblasti Bologne. Narodil sa 27. októbra 1965 v Castel San Pietro Terme. Vyštudoval strojnícku fakultu a ako 28-ročný vstúpil do Rádu menších bratov konventuálov. Teologické štúdiá absolvoval v Assisi, Perugii a Florencii, 

kde získal licenciát v odbore antropologickej teológie.

Kňazstvo prijal v roku 2000 a prvé obdobie sa venoval práci s mládežou a pastorácii povolaní. Neskôr bol provinciálom v regióne Emilia Romagna v rokoch 2009 až 2013. Ďalších sedem rokov pôsobil ako predstavený v hlavnom kláštore svojho rádu v Assisi (generálny kustód Svätého konventu sv. Františka v Assisi) a tiež aj ako biskupský vikár pre pastoráciu na františkánskych pútnických miestach v diecéze. Po vymenovaní pápežom Františkom za kardinála prijal páter Mauro Gambetti 22. novembra 2020 v Assisi biskupskú vysviacku a 28. novembra bol v Ríme kreovaný na kardinála.

-jb-

20 februára 2021, 17:57