Hľadaj

Vatikánsky betlehem je prezentácia keramikárstva regiónu Abruzzo

Betlehem inštalovaný v strede Vatikánskeho námestia tento rok pochádza z talianskeho mestečka Castelli v provincii Teramo, dôležitého centra keramikárstva už od 16. storočia. Svojím moderným poňatím okamžite vzbudil pozornosť. Kroky mnohých pútnikov a návštevníkov Vatikánu však smerujú aj k ďalším stvárneniam betlehemskej scény, inštalovaným po obvode námestia v rámci výstavy „100 jasličiek“.

Výstava „100 jasličiek“ známa svojou dhoročnou tradíciou je voľne prístupná od 13. decembra pod ľavou kolonádou vatikánskeho námestia. Tohtoročná kolekcia stovky umeleckých betlehemov pozostáva z klasických i moderných originálnych stvárnení tajomstva Narodenia Spasiteľa v rozličných štýloch a materiáloch a vystavené diela pochádzajú z rozličných krajín a kultúr.

Keramika ako symbol regiónu Abruzzo

Monumentálny betlehem z Castelli je charakteristický keramickými sochami v nadživotnej veľkosti. Predstavuje nielen kultúrny symbol pre celé Abruzzo, ale je považovaný aj za predmet súčasného umenia, ktorý  má svoje korene v tradičnom spracovaní castellánskej keramiky. Ide o dielo vytvorené žiakmi a učiteľmi Umeleckého inštitútu F. A. Grue (dnes štátne umelecké lýceum pre dizajn), ktorý sa v desaťročí 1965-1975 zameral vo svojej výukovej tvorbe na tému Vianoc.

Na Námestí sv. Petra sú vystavené len niektoré kusy 

krehkej kolekcie pozostávajúcej celkovo z 54 sôch. Postavy zobrazujú troch kráľov, v centre na najvyššom mieste pódia je umiestnená skupina Narodenia s anjelom s roztvorenými krídlami. Jeho umiestnenie nad Svätou rodinou symbolizuje ochranu nad Ježiškom, Pannou Máriou a sv. Jozefom.

Prvá skupina sôch predstavujúcich Svätú rodinu bola zhotovená spoločne s gajdošom, pastierkou s džbánom, hráčom na flautu, dievčatkom s bábikou. Inšpirátormi projektu boli Serafino Mattucci, vtedajší riaditeľ a animátor Inštitútu, profesori Gianfranco Trucchia a Roberto Bentini. S veľkým entuziazmom sa na iniciatíve zúčastnili žiaci i celý technický personál lýcea.

V betleheme z Abruzza nachádzame silné odvolávky na antické umenie, na grécke a sumerské umenie, prechádzajúc egyptským sochárstvom. Okrem toho, v predmetoch obohacujúcich betlehem a v castellánskej päťfarebnosti, ktorou sú zdobené diela, sa nachádza aj pamiatka umenia miestnej keramiky.

Sochy boli vyrobené s prstencovými modulmi, 

ktoré navrstvené tvoria valcové busty. Na niektorých figúrach, predovšetkým na používaní farieb, vidieť experimentovanie a obnovu keramického umenia rozvinutého v tých rokoch v lýceu Grue.

Prvá verejná výstava betlehemu sa uskutočnila v Castelli, pred hlavným kostolom v decembri 1965, na Vianoce 1970 sa potom betlehem nachádzal v Trajánových trhoch v Ríme a o niekoľko rokov neskôr  v Jeruzaleme, v Betleheme a v Tel Avive.

Vianočný strom pochádzajúci tento rok zo Slovinska i betlehemská scéna z Castelli zostanú na Vatikánskom námestí až do konca Vianočného obdobia, ktorým je sviatok Krstu Pána, v nedeľu 10. januára 2021. V ten istý deň sa ukončí aj výstava „100 jasličiek“, ktorá je otvorená denne od 10. do 20. hodiny, s výnimkou 25. a 31. decembra, keď bude prístupná len do 17.00.

Pohyb návštevníkov pri keramickom betleheme i na výstave „100 jasličiek“ je regulovaný zábradliami a značkami na dodržiavanie bezpečných vzdialeností podľa súčasných pravidiel zdravotnej prevencie. 

-zk, jb-

Zostrih zo slávnostného odhalenia vianočných symbolov (1 min.)
16 decembra 2020, 21:26