OK-2.jpg

Vatikánska nadácia pomáha Latinskej Amerike zmierňovať dopad pandémie

Ako gesto dobročinnej lásky pápeža pri čelení pandémii koronavírusu prispela vatikánska nadácia Populorum Progressio na 168 projektov v 23 krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku. Darcami sú z veľkej časti Talianska biskupská konferencia a americká dobročinná organizácia Cross Catholic Outreach. O koordináciu aktivít sa stará Vatikánska komisia COVID-19 a Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj.

Správna rada vatikánskej nadácie Populorum Progressio na výročnom stretnutí 29. – 30. júla konanom on-line formou, analyzovala dôsledky epidémie COVID-19 v oblastiach  Latinskej Ameriky a Karibiku a vybrala 138 projektov rozličnej krátkodobej a strednodobej pomoci na zmierňovanie dopadu pandémie. Projekty vypracovali miestne komunity, ktoré sa nachádzajú v stave najväčšej núdze.

Schválených 138 projektov sa pripojí k  30 ďalším projektom podporeným nadáciou Populorum Progressio už v mesiaci jún, zameraným na potravinovú pomoc. Celkový počet projektov, ktorým vatikánska nadácia prispeje v 23 krajinách latinskoamerickej oblasti a Karibiku je tak 168. Tieto príspevky sú konkrétnou odpoveďou zo strany Cirkvi na žiadosť pápeža Františka na základe spolupráce s Vatikánskou komisiou COVID-19.

Na on-line stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Talianskej biskupskej konferencie, konkrétne jej Výboru pre charitatívne intervencie v prospech Tretieho sveta, ktorý financuje väčšinu schválených projektov, ďalej delegáti Cross Catholic Outreach, čo je americká charitatívna organizácia, ktorá od roku 2018 financuje značný počet z projektov. Po prvý krát  bol na výročnom stretnutí nadácie Populorum Progressio účastný aj koordinátor projektov pre Latinskú Ameriku zo známej španielskej organizácie Manos Unidas.

Medzi účastníkmi telekonferencie bol aj Mons. Bruno-Marie Duffé, sekretár Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Pripomenul správne chápanie úlohy, ktorú Svätý Otec František zveril  vatikánskej komisii COVID-19, že totiž „nejde o to, aby sme sa prichystali na budúcnosť, ale aby sme pripravovali túto budúcnosť.“

Mons. Duffé citoval aj slová pápeža Františka o cieli tejto činnosti Cirkvi, ktorou je vydávanie svedectva: „Dobročinná láska Cirkvi musí byť svedectvom viery a nádeje, a solidarita nám musí pomáhať premieňať strach v túto nádej.“

-mh, jb-

 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

13 augusta 2020, 12:56