Hľadaj

Pápežská univerzita Gregoriana v Ríme Pápežská univerzita Gregoriana v Ríme 

Prof. Marek Inglot SJ sa stal členom Pápežského výboru pre historické vedy

Svätý Otec František vymenoval nového člena Pápežského výboru pre historické vedy. Je ním poľský jezuita páter Marek Andrzej Inglot, profesor cirkevných dejín na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.

59-ročný prof. Inglot je dekanom Fakulty dejín a kultúrneho dedičstva Cirkvi (Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa) spomenutej pápežskej univerzity.

-jb-

31 marca 2020, 19:32