Hľadaj

_SFO4073aem.jpg

Svätý Otec si prezrel čerstvo otvorenú výstavu „100 jasličiek“

Výstavu „100 jasličiek“, ktorú pred dvoma dňami otvorili pre verejnosť neďaleko Vatikánskeho námestia, si v pondelok 9. decembra prišiel pozrieť pápež František.

V Sále Pia X. na ľavej strane širokej ulice Via della Conciliazione Svätého Otca niečo po štvrtej popoludní privítal predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu Mons. Rino Fisichella. Sprevádzal ho pri prehliadke rozmanitých umeleckých betlehemov a predstavil mu aj niektorých ich tvorcov, ktorí prišli aj s rodinami.

Pápež František sa v priestore výstavy spolu s prítomnými pomodlil 

a udelil im požehnanie aj pokropením svätenou vodou. Adventnú atmosféru jeho návšteve dodával komorný spevácky zbor Školy zborového spevu „Kodály“ z Budapešti.

Len pred pár dňami osobitne upozornil Svätý Otec veriacich na celom svete na hodnotu symbolu a tradície jasličiek, keď 1. decembra navštívil historické miesto živého betlehemu sv. Františka Greccio a venoval Cirkvi apoštolský list Admirabile signum.

-jb-

Návšteva Svätého Otca na výstave 100 jasličiek
09 decembra 2019, 19:48