Hľadaj

Vatican News

Pápežská mariánska akadémia oslavuje 60. výročie

Tento rok slávi Pápežská medzinárodná mariánska akadémia 60. výročie svojho vzniku. Pápež František osobitne vyzdvihol jej činnosť v pozdravnom posolstve k zasadnutiu siedmich pápežských akadémií, zameraných na rozličné odborné oblasti. Pripomenul, že na budúci rok sa bude konať Medzinárodný máriologicko-mariánsky kongres.

Výročné verejné zasadnutie Pápežských akadémií, ktoré sa konalo 4. decembra v Ríme, sa nieslo v súvislosti s jubileom v mariánskej tematike, s ústrednou témou „Mária, cesta pokoja uprostred kultúr“. V posolstve, ktoré prečítal kardinál Pietro Parolin, pápež František osobitne oceňuje prácu Pápežskej medzinárodnej mariánskej akadémie „pre rozvoj máriologickej vedy a podporovanie pravej mariánskej úcty“.

Ako píše Svätý Otec, jubilujúca inštitúcia založená 8. decembra 1959 pápežom sv. Jánom XXIII. „sprevádzala univerzálne Magistérium Cirkvi výskumom a koordinovaním máriologických štúdií, Máriologicko-mariánskymi medzinárodnými kongresmi, ktorých už 25. ročník sa bude sláviť na budúci rok, spoluprácou s rozličnými cirkevnými i laickými študijnými strediskami a rozličnými akademickými inštitúciami“.

Svätý Otec zároveň udelil tohtoročnú Cenu pápežských akadémií dvom laureátom za vynikajúce odborné publikácie práve v odbore máriológie. Sú nimi španielska odborníčka na dejiny umenia Carme López Calderón a rumunský pravoslávny teológ Ionuț-Cătălin Blidar. Pápež František zároveň vyznamenal Chorvátsky máriologický inštitút Medailou pontifikátu.

Sedem pápežských akadémií, ktoré koordinuje Pápežská rada pre kultúru, sa zameriava na umenie, teológiu, archeológiu, mariánsky kult, kult mučeníkov, latinistiku a na dielo sv. Tomáša Akvinského. Sedemčlenný celok je koordinovaný radou, na ktorej čele je predseda Pápežskej rady pre kultúru, kardinál Gianfranco Ravasi. Práve jemu je adresované aj spomínané pápežské posolstvo.

-jb-

05 decembra 2019, 12:05