Hľadaj

Vatican News
Svätý Otec s odstupujúcim veliteľom Domenicom Gianim (archívny záber) Svätý Otec s odstupujúcim veliteľom Domenicom Gianim (archívny záber) 

Veliteľ vatikánskeho žandárstva odstúpil v profesionálnom geste po mediálnom úniku

Veliteľ vatikánskeho Žandárskeho zboru preventívne odstúpil z úradu po tom, ako došlo k úniku dôverného služobného materiálu Žandárskeho zboru do médií, ktorého páchateľ ešte nie je známy. Svätý Otec demisiu veliteľa Domenica Gianiho prijal ako gesto zodpovednosti a poďakoval mu za dlhoročnú službu na poste veliteľa.

V talianskej tlači došlo dňa 2. októbra k zverejneniu fotokópie služobného rozkazu vatikánskeho Žandárskeho zboru s podpisom veliteľa Domenica Gianiho. Materiál sa týkal uplatnenia niektorých administratívnych obmedzení uvalených na zamestnancov Svätej stolice. Toto publikovanie bolo „vážnym poškodením jednak cti zainteresovaných osôb, ako aj samotného verejného obrazu Žandárskeho zboru“, uvádza sa v komunikáte Tlačového strediska Svätej stolice. V jeho texte ďalej čítame:

„Na zaistenie adekvátneho pokoja pre prebiehajúce vyšetrovanie koordinované promótorom spravodlivosti a vykonávané členmi Zboru, keďže páchateľ vonkajšieho rozšírenia služobného rozkazu rezervovaného len pre príslušníkov Žandárskeho zboru a Pápežskej švajčiarskej gardy zatiaľ nie je známy, veliteľ Domenico Giani, hoci nenesie osobnú zodpovednosť za samotnú udalosť, ponúkol svoje odstúpenie do rúk Svätého Otca, v duchu lásky a vernosti Cirkvi a Petrovmu nástupcovi.

Pri prijatí rezignácie Svätý Otec s veliteľom Gianim viedol dlhší rozhovor a vyslovil ocenenie pre jeho gesto ako vyjadrenie slobody a inštitucionálnej citlivosti, ktorá slúži na česť dotyčného i jeho služby preukazovanej s pokorou a svedomitosťou Petrovmu úradu a Svätej stolici.

Pápež František tiež pripomenul dvadsaťročnú nespochybniteľnú vernosť a oddanosť Domenica Gianiho a zdôraznil, že vďaka svojmu znamenitému osobnému svedectvu vydávanému na rozličných miestach sveta, veliteľ Giani dokázal vytvoriť a zaistiť okolo Svätého Otca trvalú atmosféru nenútenosti a bezpečia.

Pri rozlúčke Svätý Otec Domenicovi Gianimu tiež poďakoval za vysokú kompetenciu preukázanú pri vykonávaní početných citlivých úloh, aj na medzinárodnej úrovni, a za nespochybniteľnú profesionálnu úroveň, na ktorú priviedol Žandársky zbor.“

*

Na vysvetlenie kontextu kauzy úniku interného materiálu vatikánskeho Žandárskeho zboru dodajme, že Tlačové stredisko Svätej stolice o existencii vyšetrovania vo veci ekonomického charakteru vo Vatikáne informovalo ešte pred inkriminovaným únikom do médií. Dňa 1. októbra oficiálne oznámilo stručnou správou o úradných úkonoch zaistenia dokumentov a elektronických zariadení, vykonaných toho dňa s autorizáciou promótora spravodlivosti (prokurátora) Vatikánskeho mestského štátu Gian Piera Milanu.

Správa upresňovala, že spomenuté zásahy boli vykonané na oddelení Prvej sekcie Štátneho sekretariátu a na Kontrolnom úrade finančných informácií (AIF) a že boli vykonané na základe predchádzajúcich trestných oznámení ohľadom finančných operácií, podaných zo strany Inštitútu pre náboženské diela (IOR – tzv. „Vatikánska banka“) a zo strany generálneho revízora.

Na druhý deň sa v talianskom denníku L´Espresso objavil článok podpísaný Emilianom Fittipaldim ako senzačné odhalenie vyšetrovania údajných páchateľov s plnými menami a fotografiami štyroch mužov a jednej ženy na fotokópii interného dokumentu vatikánskeho Žandárskeho zboru. Zverejnenie vyvolalo vo Vatikáne veľké rozhorčenie nad neetickým počínaním poškodzujúcim dobré meno spomenutých piatich pracovníkov Vatikánu, vydávajúc ich za potenciálnych zločincov. Edičný riaditeľ Andrea Tornielli na to kriticky poukázal aj v editoriáli pre portál Vatican News.

V sobotu 12. októbra vatikánsky hovorca Matteo Bruni potvrdil, že na výslovnú žiadosť Svätého Otca Františka bolo na úrovni Vatikánu začaté vyšetrovanie činu neoprávneného poskytnutia interného materiálu bezpečnostných zložiek Svätej stolice, čo je závažný zločin, podľa slov pápeža Františka „porovnateľný so smrteľným hriechom, pretože poškodzuje dôstojnosť osôb a princíp prezumpcie neviny“.

Bývalý veliteľ vatikánskeho Žandárskeho zboru Domenico Giani, ktorého demisiu dňa 14. októbra pápež František akceptoval, po svojom odstúpení poskytol vatikánskym médiám rozhovor, v ktorom vysvetľuje dôvod svojho rozhodnutia ponúknuť rezignáciu do rúk pápeža napriek tomu, že v danej záležitosti nemal „nijakú subjektívnu zodpovednosť“. Domenico Giani hovorí:

„Nedávne udalosti spôsobili Svätému Otcovi vážnu bolesť, čo ma hlboko zasiahlo. Uplynulo 15 dní od uverejnenia dokumentu, ktorý bol rozoslaný len na interný účel, výlučne pre členov Žandárstva a Švajčiarskej gardy. Ako sa uvádza v komuniké Tlačového strediska z 1. októbra, prebieha vyšetrovanie a na zainteresované osoby bolo aplikované administratívne opatrenie.

Publikovanie tohto dokumentu, ktorý uverejnili niekoľké tlačové médiá, celkom iste pošliapalo dôstojnosť týchto ľudí. Aj ja ako veliteľ som sa hanbil za to, čo sa stalo a za utrpenie spôsobené týmto ľuďom.

Z tohto dôvodu, keďže som vždy hovoril a svedčil, že som pripravený obetovať môj život na obranu života pápeža, v rovnakom duchu som urobil rozhodnutie zrieknuť sa svojej funkcie, aby som nijakým spôsobom nepoškodil obraz a činnosť Svätého Otca. A týmto som prevzal tú „objektívnu zodpovednosť“, ktorú len veliteľ môže cítiť.“

-jb-

Aktualizované 14.10.2019, 20:37    

14 októbra 2019, 17:22