Hľadaj

Vatican News

Ukrajinská gréckokatolícka cirkev začala svoju synodu v Ríme

„Slava Isusu Christu!“ – pozdravil Svätý Otec v nedeľu 1. septembra pri modlitbe Anjel Pána ukrajinských gréckokatolíckych pútnikov a členov Synody Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorá začína zasadať v Ríme. Na druhý deň prijal členov synody na audiencii.

Synoda s témou „Spoločenstvo v živote a vo svedectve Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi“ sa začala v pondelok ráno. Predpoludním pápež František prijal 47 členov synodálneho zhromaždenia na osobitnej audiencii. Pri stretnutí v Sále konzistória im v krátkom improvizovanom príhovore pripomenul význam synodality v Cirkvi, v ktorej zohráva ústrednú úlohu Duch Svätý.

V mene zhromaždených ukrajinských biskupov pozdravil pápeža Františka kyjevsko-haličský vrchný arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, ktorý je hlavou tejto východnej katolíckej cirkvi.

Zostrih z audiencie ukrajinských biskupov

Od septembra má Svätý Otec opäť intenzívny pracovný program. Popri iných jednotlivcoch a skupinách prijal pápež František aj skupinu  biskupov, ktorí prišli do Ríma na duchovnú obnovu organizovanú Kongregáciou pre biskupov. So 40 biskupmi z rozličných diecéz sveta sa stretol v Dome sv. Marty.

-jb-

02 septembra 2019, 18:36