Hľadaj

Vatican News
2019.08.23 Incontro delegazione Vietnam in Vaticano 2019.08.23 Incontro delegazione Vietnam in Vaticano 

Vietnam už 8. raz rokoval s Vatikánom o posilnení diplomatických vzťahov

Rokovania medzi Svätou stolicou a Vietnamom ohľadom diplomatických vzťahov ďalej pokračujú. Najbližším cieľom bude uviesť do chodu úrad rezidentného pápežského zastupiteľa vo Vietname, ktorým je arcibiskup Marek Zalewski.

V dňoch 21. – 22. augusta sa na pôde Vatikánu uskutočnilo v poradí ôsme stretnutie Spoločnej pracovnej skupiny medzi Vietnamom a Svätou stolicou, tentoraz na úrovni viceministrov. Siedme stretnutie sa konalo v Hanoji v decembri 2018.

Vietnamskú delegáciu prijal aj pápež František. Jej členovia okrem toho absolvovali zdvorilostné návštevy u štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina a u sekretára pre vzťahy so

 štátmi Mons. Paula Richarda Gallaghera.

Delegáciu Vietnamskej socialistickej republiky na rokovaní viedol zástupca ministra zahraničných vecí Anh Dung, z vatikánskej strany to bol podsekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Antoine Camilleri.

O obsahu pracovných rokovaní informuje oficiálny komunikát. Konštatuje sa v ňom spokojnosť s pozitívnym vývojom v bilaterálnych vzťahoch, zvlášť sa spomínajú časté kontakty a konzultácie pracovnej skupiny s arcibiskupom Marekom Zalewskim, ešte ako nerezidentným pápežským reprezentantom.

Ako sa uvádza v komuniké, vietnamská strana pripomenula, že „Vietnamský štát dosahuje systematické zlepšenie uplatňovania konzistentnej politiky v prospech rešpektovania a zaručenia slobody vyznania a náboženstva, vytvárajúc tak priaznivé prostredie pre činnosť a rozvoj katolíckej komunity vo Vietname.“

Svätá stolica „ocenila pomoc prejavenú zo strany štátu voči Katolíckej cirkvi a pripomenula túžbu katolíckych veriacich napĺňať svoje povolanie byť dobrými katolíkmi a dobrými občanmi, aby účinne prispeli k rozvoju a blahobytu Vietnamu, vo vernosti učeniu Cirkvi a s patričným rešpektom voči príslušným zákonom krajiny.“

Účastníci rokovaní „prediskutovali otázky týkajúce sa cirkevnej situácie vo Vietname“. Pri stretnutí, ktoré sa podľa komuniké nieslo „v srdečnej atmosfére dobre vôle a vzájomnej úcty“, obe strany „dospeli k dohode o spôsobe, ako ďalej rozvíjať vzťahy medzi Vietnamom a Svätou stolicou, zvlášť ohľadom základných princípov predstavujúcich základ normatívy statusu rezidentného pápežského zastupiteľa a jeho úradu“. S praktickým zrealizovaním jeho úradu sa počíta „v čo najskoršom termíne“.

Obe strany napokon „vyjadrili záväzok pokračovať v dialógu založenom na dôvere a rešpektovaní vzájomne odsúhlasených princípov, ktorými sa bilaterálne vzťahy riadia. Zdôraznili význam rozvíjania ďalších kontaktov, vrátane tých na najvyššej úrovni.“

-jb-

23 augusta 2019, 14:54