Hľadaj

Vatican News
Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu „Muža a ženu ich stvoril. Pre cestu dialógu o otázke genderu vo výchove“ Dokument Kongregácie pre katolícku výchovu „Muža a ženu ich stvoril. Pre cestu dialógu o otázke genderu vo výchove“ 

Vyšiel dokument pre vychovávateľov o ideológii gender: „Muža a ženu ich stvoril“

Kongregácia pre katolícku výchovu vydala metodický dokument o správnom postoji rodičov, vychovávateľov a učiteľov voči ideológii gender s názvom „Muža a ženu ich stvoril“ s podtitulom „Pre cestu dialógu o otázke genderu vo výchove“.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

„Ohľadom genderu musíme nájsť cesty dialógu, bez upadnutia do sloganov a do extrémizmov. Ale musíme to urobiť na základe našej identity a tak, že budeme vedieť pretlmočiť do argumentov rozumu aj to svetlo, ktoré pochádza z viery, pretože je tu mnoho zmätku a v školách hrozí, že sa bude natláčať unifikované myslenie ako niečo vedecké. Rešpektujeme všetkých, ale chceme, aby sme boli rešpektovaní.“

To sú slová kardinála Giuseppeho Versaldiho, prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu, ktorý 29-stranový dokument „Muža a ženu ich stvoril“ podpísal spolu so sekretárom kongregácie Mons. Angelom Vincenzom Zanim. V rozhovore pre Vatican News prefekt dikastéria vysvetľuje cieľ dokumentu:

„Je potrebné pristaviť sa pri podtitule: „Pre cestu dialógu o otázke genderu vo výchove“. Náš dokument nie je doktrinálny, ale je skôr metodologický: ako vychovávať mladé generácie, aby sa vedeli postaviť k týmto témam v čase, keď ohľadom toho mnoho zmätku. Sme svedkami rizika, že sa v školách bude natláčať ako niečo vedecké unifikované myslenie, čo nemôžeme akceptovať. Zároveň musíme byť schopní viesť dialóg, obnovovať sa a doceniť aj to dobré, čo z výskumov o genderi vzišlo.“

Kard. Versaldi vysvetľuje, že stimulom k vypracovaniu textu, datovanému 2. februára 2019, boli návštevy ad limina biskupov z celého sveta a tiež podniknuté cesty zacielené na školy a univerzity:

„Vskutku sa šíri ideológia gender a učenie Cirkvi je nálepkované ako spiatočnícke. Preto bolo nevyhnutné úsilie o nastavenie edukatívneho dialógu k tejto téme.“

Dokument „Muža a ženu ich stvoril“ pozostáva z 57 bodov a člení sa do troch častí:  1. Počúvať, 2. Argumentačne zdôvodniť, 3. Navrhnúť.  Názvy častí odrážajú metodologický zámer, vysvetľuje kardinál Versaldi:

„Usilovali sme sa urobiť to na rovine rozumu, s racionálnymi argumentmi, a nie sloganmi ani spôsobom fideistickým. Pre nás rozum je osvecovaný vierou a viera sa neprotiví rozumu. Na tému genderu je skrátka možné nastoliť dialóg na základe argumentov, ktoré si nevyžadujú príslušnosť ku katolíckej viere, prostredníctvom troch postojov: počúvania, argumentovania a navrhovania. Sú tu racionálne argumenty, ktoré objasňujú ústredný význam tela ako subjektivity, ktorá komunikuje identitu bytosti. V tomto svetle sa chápu biologické dáta o pohlavnej rozdielnosti medzi mužom a ženou. Formovanie identity sa zakladá na odlišnosti (alterite) a v rodine konfrontovanie sa s matkou a s otcom pomáha dieťaťu vypracovať si svoju pohlavnú identitu-odlišnosť. „Neutrálny“ rod alebo „tretí rod“ sa naopak ukazuje ako fiktívna konštrukcia.“

Text dokumentu v angličtine

10 júna 2019, 19:28