Hľadaj

Vatican News

So zosnulým Mons. Kalengom z Konga sa lúčili pápež i stovka nunciov

Pápež František s vyše stovkou vatikánskych diplomatov z celého sveta slávil v sobotu 15. júna pohrebnú svätú omšu za apoštolského nuncia v Argentíne Mons. Léona Kalengu Badikebeleho, ktorý zomrel v stredu 12. júna v Ríme vo veku 62 rokov.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pri svätej omši v Bazilike sv. Petra o 7.30 pri Oltári katedry koncelebrovali so Svätým Otcom členovia Rímskej kúrie a apoštolskí nunciovia a ďalší pápežskí reprezentanti z celého sveta, ktorí sú v týchto dňoch zhromaždení vo Vatikáne na pravidelnom stretnutí konanom raz za tri roky. Spolu s bývalými nunciami ich počet dosahuje takmer 150.

Pápež František v homílii nad rakvou zosnulého predstavil život kresťana ako učenie sa schopnosti rozlúčky. Poukázal na dojímavý príklad rozlúčky sv. Pavla s veriacimi v Miléte a nadovšetko pripomenul slová rozlúčky Pána Ježiša s učeníkmi: «Idem vám pripraviť miesto» (Jn 14,2).

„To znamená, idem tam, kde by som chcel, aby ste raz prišli vy všetci. «Idem vám pripraviť miesto» - toto je nádej. Ako hovorila spiritualita, aspoň tá, ktorej sme sa my učili v noviciáte, celý život je cestou učenia sa zomrieť. Toto dobre funguje v tej spiritualite 20. storočia, ktorá bola trochu taká...

Ja rád hovorím: život nás učí lúčiť sa. Naučiť sa lúčeniu. A vidíme, ako sa lúčia pastieri, ako sa lúči Ježiš, ako Pavol, ako toľkí ďalší, ako Léon, oni všetci sa lúčia. Aj my sa môžeme naučiť robiť kroky rozlúčky, malého lúčenia pri zmene misie, a veľkého lúčenia na konci.

Nech Pán udelí túto milosť nám všetkým: naučiť sa lúčiť, to je milosť od Pána.“

Pohrebnú svätú omšu s rakvou položenou ako zvyčajne na dlažbe chrámu pri zažatej veľkonočnej svieci zakončilo odporúčanie zosnulého do Božích rúk - Ultima commendatio a posledná rozlúčka Valedictio.

Mons. Léon Kalenga Badikebele zomrel vo veku 62 rokov. Pochádzal z Konžskej demokratickej republiky, kde sa narodil 17. júla 1956 (vtedy ešte Belgické Kongo). V roku 1982 bol vysvätený za kňaza pre diecézu Luebo. V Ríme absolvoval Pápežskú cirkevnú akadémiu a doktorát z kánonického práva. Od roku 1990 bol v diplomatických službách Svätej stolice a postupne prešiel rôznymi úradmi na pápežských zastupiteľstvách v Haiti, Guatemale, Zambii, Brazílii, Egypte, Zimbabwe a Japonsku.

V roku 2008 pápež Benedikt XVI. vymenoval Mons. Kalengu Badikebeleho za titulárneho arcibiskupa magnetského spolu s menovaním za apoštolského nuncia v Ghane. Od roku 2013 bol nunciom v Salvádore a Belize a od 17. marca 2018 nunciom v Argentíne. Mons. Léon Kalenga Badikebele zomrel 12. júna v Ríme v dôsledku choroby.

15 júna 2019, 11:33