Vatican News
FILE PHOTO: Migrant boy from Honduras, part of a caravan of thousands trying to reach the U.S., looks out from under tarp at a shelter in Tijuana, Mexico FILE PHOTO: Migrant boy from Honduras, part of a caravan of thousands trying to reach the U.S., looks out from under tarp at a shelter in Tijuana, Mexico 

Mons. Gallagher: Na migračnú krízu odpovedajme ľudsky a kresťansky

„Migranti a utečenci. Príspevky a výzvy súčasnosti“ – na túto tému sa 19. júna, v predvečer Svetového dňa utečencov (OSN), stretli viaceré osobnosti na pôde Vatikánskeho rozhlasu. Na podujatí organizovanom Veľvyslanectvom Argentíny pri Svätej stolici vystúpil aj vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Richard Gallagher.

Cieľom stretnutia viacerých veľvyslancov, cirkevných predstaviteľov, reprezentantov OSN, zástupcov Medzinárodnej charity (Caritas internationalis), Komunity sv. Egídia a ďalších organizácií pomáhajúcich utečencom, bolo zdôrazniť nevyhnutnosť globálnej spolupráce i spoločnej zodpovednosti pri čelení fenoménu migrácie.

Podľa posledných údajov Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov – UNHCR v súčasnosti existuje vo svete 260 miliónov tzv. medzinárodných migrantov a 760 miliónov interných migrantov. Viac než 70 miliónov utečencov a žiadateľov o azyl je nútených opustiť svoje domovy kvôli hrozbe vojny, terorizmu a politického či náboženského prenasledovania.

Rozhovor s Mons. Gallagherom: Príspevok Svätej stolice v otázke migrácií

Cirkev sa snaží spolupracovať s Medzinárodným spoločenstvom s cieľom podporovať a prijímať účinné krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia pre ochranu dôstojnosti, práv a slobôd všetkých migrantov, uviedol Mons. Richard Gallagher pri stretnutí. V rozhovore s redaktorkou Ceciliou Seppia z Vatican News ďalej vysvetlil:

„Verím, že posolstvom Svätej stolice v tomto momente je, že uznávame, že pre krajiny nie je ľahké riešiť migračnú situáciu a že spoločne musíme čeliť náročnej realite, ktorá nezmizne zo dňa na deň. Ale na krízu spôsobenú týmto fenoménom musíme odpovedať spôsobom, ktorý je ľudský a kresťanský, a musíme sa snažiť prejavovať ľuďom dobro, a nie im ubližovať.“

Ako Svätá stolica spolupracuje s inými štátmi v oblasti migrácií?

„Podieľame sa na medzinárodných inštitúciách a debatách, snažíme sa prispieť k sformovaniu tzv. Globálnych dohôd, a tiež podnecujeme a nabádame katolícke organizácie po celom svete k pohostinnosti. Samozrejme, máme aj sekciu Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktorá sa osobitne zaoberá fenoménom migrácie a utečencov, ktorú si želal riadiť sám Svätý Otec.“

Citovali ste štyri slovesá pápeža Františka v súvislosti s utečencami: „prijať, chrániť, podporovať a integrovať“. A predsa, častokrát je aj naďalej odpoveďou politika múrov, práve v Európe, ktorá sa zrodila ako Domov národov...

„Je to pravda, my sa však aj naďalej snažíme hovoriť s našimi priateľmi v celej Európe, povzbudzujúc ich – ako som povedal – k odpovediam, ktoré by priniesli praktické riešenia a ktoré by rešpektovali zvrchovanosť krajín, ktoré však majú mať na zreteli, že skutočnosť je taká aká je, že čísla sú také, aké sú a my tomu musíme čeliť a musíme pomáhať. Je samozrejmé, že konflikty vo svete, ťažkosti so životným prostredím či extrémna chudoba, sú prvkami, ktoré sa nezmenia zo dňa na deň; preto musíme pokračovať – pravdepodobne ešte po mnoho rokov – v konaní so solidaritou, s bratskou láskou, voči týmto osobám.“

Hovorili ste o krátkodobých, strednodobých a dlhodobých politikách pre čelenie fenoménu migrácie: v súvislosti s  dlhodobými politikami – existuje tu nádej, že sa uskutočnia? Inými slovami, je tu nádej, že sa uplatní prioritné právo ľudí žiť v bezpečí a v pokoji vo svojich krajinách?

„Áno, istotne. Bol som ako apoštolský nuncius a spolupracovník nunciatúry viacero rokov v rozličných krajinách Strednej Ameriky a v Afrike a poznám miestne pomery; vidím, že toto je aspekt, ktorý ešte nie je v poriadku. Musíme sa angažovať viac. Avšak, istým pozitívnym spôsobom, nehľadiac len do tmy, len na krízu, ale aj na príležitosti. Pretože ako bolo povedané, aj my, tu v Európe, máme naše problémy: máme demografický problém, potrebujeme pracovné sily aj pre naše priemyselné odvetvia... Preto je potrebné mať vyvážený prístup, ale aj pokúsiť sa humanizovať nás samých. Totiž, ak zle zaobchádzame s druhými, výsledkom je zneváženie nás samých.“

-zk-

20 júna 2019, 14:38