Hľadaj

Vatican News
Pápežskí reprezentanti z celého sveta na stretnutí s pápežom 13. júna vo Vatikáne Pápežskí reprezentanti z celého sveta na stretnutí s pápežom 13. júna vo Vatikáne  (ANSA)

Kard. Parolin: Stretnutie nunciov posilnilo bratskosť a jednotu

V sobotu 15. júna sa vo Vatikáne skončilo stretnutie nunciov a ďalších pápežských reprezentantov z celého sveta, konané raz za tri roky. O jeho zhodnotenie požiadal štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina edičný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornielli.

Kardinál Parolin považuje stretnutie za veľmi pozitívne a cenné 

i pre samotných nunciov, ktorí sa majú možnosť stretnúť a zdieľať svoje skúsenosti, keďže bežne pracujú navzájom veľmi vzdialení. Veľký ohlas mali podľa jeho slov formačné prednášky. Intenzívnym momentom bola dnešná pohrebná omša za zosnulého apoštolského nuncia v Argentíne Mons. Kalengu.

Kardinál Parolin reagoval aj na nasledujúcu otázku: Čo nám môžete povedať o dialógu medzi pápežom a nunciami, ktorý sa konal za zatvorenými dverami? Šéf vatikánskej diplomacie odpovedal týmito slovami:

„Bol to veľmi otvorený a úprimný dialóg, počas ktorého boli s veľkou jednoduchosťou a bratskosťou, aká charakterizovala všetky stretnutia v týchto dňoch, predložené na stôl niektoré témy, do ktorých by som ale nechcel vstupovať, keďže ide o stretnutie za zatvorenými dverami. Nunciovia nepochybne ocenili odpovede, ktoré im pápež dal, pretože sa nebál vstúpiť do delikátnych tém, hovoriac o nich s veľkou úprimnosťou a otvorenosťou“.

Vatikánsky štátny sekretár v rozhovore reagoval i na príhovor Svätého Otca, 

ktorý dal nunciom na papieri pri osobitnej audiencii vo štvrtok 13. júna a v ktorom okrem iného píše aj o „nezlučiteľnosti byť pápežským reprezentantom a za chrbtom pápeža kritizovať, mať blogy alebo sa dokonca spojiť so skupinami, ktoré sú nepriateľské voči nemu, voči Kúrii a Rímskej cirkvi“.

Ako povedal kardinál Parolin, Svätý Otec je veľmi otvorený a ochotný vypočuť si názory, komentáre či postrehy nunciov, ktoré môžu vyjadriť v slobode. Avšak ako pápežskí reprezentanti, nunciovia musia „zachovať jednotu, ktorá je podmienkou pre efektívnosť ich činnosti vo svete“. Miera tejto efektívnosti závisí od miery ich skutočnej jednoty vo fundamentálnych záležitostiach, osobitne „jednoty s pápežom a vernosťou jeho náuke, ktorá sa potom musí konkrétne prejaviť v postojoch a zdieľaní jeho myšlienok a smerovania“.

-zk, jb-

15 júna 2019, 17:46