Hľadaj

Vatican News
2018.09.15 Cardinale Marc Armand Ouellet 2018.09.15 Cardinale Marc Armand Ouellet  

Kardinál Ouellet: Nové motu proprio zvyšuje zodpovednosť miestnej Cirkvi

Nové predpisy motu proprio pápeža Františka „Vy ste svetlo sveta“ (Vos estis lux mundi) na zamedzenie zneužívaní v Cirkvi hovoria aj o postupe pri obvineniach týkajúcich sa biskupov. Prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Ouellet v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas zaradil tieto predpisy do celkovej tradície Cirkvi a v tomto zmysle vysvetlil aj novú úlohu arcibiskupa metropolitu viesť predbežné vyšetrovanie v prípade obvinenia proti niektorému z biskupov.

Z rozsiahlejšieho rozhovoru prefekta Kongregácie pre biskupov kardinála Marca Ouelleta so Sergiom Centofantim z talianskej redakcie Vatican News prinášame odpovede na dve otázky:

Vaša Eminencia, s publikovaním tohto motu proprio sa budú musieť biskupi cítiť pod dohľadom či upodozrievaní?

„Absolútne nie. V prvom rade je potrebné pripomenúť, že týmto dokumentom nežiadame nič viac, než to, čo sa od našich kňazov vyžadovalo už roky, a toto sa týka témy, ktorá pápežovi veľmi leží na srdci: nielenže by nemal existovať klerikalizmus, ale ani „elitárstvo“ medzi nami. Roky hovoríme, že kňazi sa musia prispôsobiť určitým prísnym pravidlám, a prečo by tak nemali robiť biskupi a iní v cirkevnej hierarchii? Nejde len o zákon, ale o hlbokú zodpovednosť.

Vieme, že vďaka Bohu takmer všetci biskupi, ako aj kňazi a rehoľníci, sú ľuďmi, ktorí sa snažia nasledovať príklad Ježiša Krista v každodennom živote, svedčiac o jeho Evanjeliu. Ale tam, kde je nejaká ťažkosť, musíme jej čeliť, najmä ak ide o biskupa. Nasledovníci apoštolov, ako aj rehoľní predstavení majú osobitnú zodpovednosť za stráženie stáda, ktoré im bolo zverené, a ak niekto nekoná v súlade s pravdou a spravodlivosťou, aby sa na prvom mieste chránili neplnoletí a ich viera, musí sa z toho zodpovedať“.

Môžete nám vysvetliť túto novú úlohu arcibiskupa metropolitu pri vyšetrovaní?

„Svätá stolica tým, že zveruje metropolitovi predbežné vyšetrovanie oznámení, ktoré sa zdajú byť podložené, zapája miestnu cirkev a zvyšuje jej zodpovednosť. Ako vždy, v Cirkvi sa postupuje s reformami a inováciami, aj takými dôležitými ako táto, o ktorej hovoríme, ale vždy s ohľadom na tradíciu. A tak môžeme pamätať na to, že i toto nové poverenie metropolitu zo strany kompetentného dikastéria Rímskej kúrie vo fáze predbežného vyšetrovania istým spôsobom zapadá do tradície, že Svätá stolica posiela externého biskupa ako „apoštolského vizitátora“, aby viedol vyšetrovania a preverovania v nejakej diecéze.

Napokon, chcel by som poznamenať, že hoci postava metropolitu zohráva veľmi dôležitú úlohu, a pri predkladaní oznámení úlohu zásadnú, ak by konkrétny metropolita nebol spôsobilý vykonať vyšetrovanie - napríklad v prípade konfliktu záujmov -, kompetentné dikastérium zostane vždy slobodné poveriť inú cirkevnú osobu“.

-mh, jb-

 

10 mája 2019, 13:08