Vatican News
Consiglio dei Cardinali C9 Foto d'archivio del  2017 Consiglio dei Cardinali C9 Foto d'archivio del 2017 

Návrh Apoštolskej konštitúcie Rímskej kúrie rozošlú na pripomienkovanie

Návrh novej apoštolskej konštitúcie Rímskej kúrie s názvom Praedicate evangelium bol schválený Radou kardinálov a teraz bude rozoslaný na pripomienkovanie ďalším cirkevným inštitúciám. Informoval o tom vatikánsky hovorca Alessandro Gisotti na dnešnom brífingu o 29. zasadaní Rady kardinálov, ktorý tiež upresnil, že funkcia Rady kardinálov sa publikovaním novej apoštolskej konštitúcie neskončí.

Na trojdňovom zasadaní rady, ktoré prebiehalo od pondelka 8. apríla, sa zúčastnili šiesti kardináli: Parolin, Maradiaga, Marx, O´Malley, Bertello a Gracias. Prítomní boli aj sekretár rady Mons. Semeraro a prídavný sekretár Mons. Mellino. Na stretnutiach sa, okrem dnešného dopoludnia, zúčastnil aj pápež František.

Ako uviedol vatikánsky hovorca, návrh apoštolskej konštitúcie s pracovným názvom Praedicate evangelium, ,,schválený Radou kardinálov, bude teraz rozposlaný predsedom národných biskupských konferencií, synodám východných cirkví, konferenciám vyšších predstavených rehoľníkov i rehoľníčok, ako aj niektorým pápežským univerzitám“. Všetci „budú požiadaní, aby poslali svoje pripomienky a návrhy“.

Ďalšími témami, ktorými sa zaoberala Rada kardinálov sú „misionárske smerovanie, ktoré musí čoraz viac naberať Kúria vo svetle novej apoštolskej konštitúcie, úsilie o posilnenie procesu synodality v Cirkvi na všetkých úrovniach či nevyhnutnosť väčšej prítomnosti žien vo vedúcich úlohách v orgánoch Svätej stolice“.

Na zasadaniach sa hovorilo aj o tom, že „Rada kardinálov je orgánom, ktorý má za úlohu pomáhať Svätému Otcovi pri spravovaní univerzálnej Cirkvi, a teda jej funkcia sa nevyčerpá publikovaním apoštolskej konštitúcie“.

V utorok 9. apríla kardinál O´Malley predstavil prácu Plenárneho zasadania 

Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktoré sa konalo v uplynulý týždeň a poďakoval sa pápežovi za februárové stretnutie na ochranu maloletých v Cirkvi, ako aj za nedávno vydané normy pre Vatikánsky mestský štát proti zneužívaniu maloletých a zraniteľných dospelých.

Budúce zasadanie Rady kardinálov sa uskutoční 25. – 27. júna 2019.

-zk-

10 apríla 2019, 15:53