Hľadaj

Vatican News
Papa Francesco e anziani - nonni Papa Francesco e anziani - nonni 

Svätá stolica sa v OSN zastala práv starých ľudí ráznym odsúdením eutanázie

Reprezentant Svätej stolice vystúpil v New Yorku na zasadaní pracovnej skupiny OSN zameranej na tému starnutia a ochrany práv starších ľudí. Súčasná spoločnosť „berie vylúčenie seniorov ako niečo normálne“, upozornil Mons. Bernardito Auza, citujúc varovné slová pápeža Františka, ktorému starí ľudia ležia osobitne na srdci.

Vlády a spoločnosti vidia starých ľudí ako bremená. Keďže nie sú viac považovaní za produktívnych a užitočných členov spoločnosti, sú na konci rebríčka politických priorít, uviedol Mons. Auza. Práva starších ľudí naopak potrebujeme chrániť a doceniť ich aktuálny príspevok, pripomenul vatikánsky diplomat a dodal, že starí ľudia častokrát trpia „chudobou, chorobou, hendikepom, spoločenskou izoláciou, násilím, opustením, zneužívaním, nedostatkom prístupu k základným zdrojom ako jedlo, strecha nad hlavou či kvalitná zdravotná starostlivosť“.

Nedostatky v tomto smere sa týkajú „adekvátnej sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia, ktoré by zaistili naplnenie základných potrieb človeka vo vyššom veku“. „Doslovnejším a zlovoľným spôsobom sa to týka tých miest, kde sa eutanázia a asistovaná samovražda dožaduje životov chorých a zraniteľných starých ľudí. Svätá stolica tým najráznejším spôsobom, aký je len možný odsudzuje tieto praktiky a volá po ochrane starých ľudí pred týmito útokmi,“ zdôraznil Mons. Auza. 

Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v New Yorku zároveň pripomenul slová pápeža Františka: „Ak sú mladí povolaní otvárať nové dvere, starí ľudia majú kľúče“. Sú „žijúcou pamäťou ľudí“.

-zk-

17 apríla 2019, 14:56