Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (© Servizio Fotografico L'Osservatore Romano)

Vieroučná kongregácia revidovala Doplnkové normy k Anglicanorum coetibus

Kongregácia pre náuku viery vydala revidované Doplnkové normy k Apoštolskej konštitúcii Anglicanorum coetibus zo 4. novembra 2009 o zriadení personálnych ordinariátov pre anglikánov, ktorí sa rozhodli vstúpiť do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou. Stalo sa tak po desaťročnej skúsenosti s aplikovaním noriem vydaných za pontifikátu Benedikta XVI.

Skúsenosti zhromaždené počas tohto obdobia zapracovala Kongregácia pre náuku viery do revidovaného dokumentu s podpismi prefekta kard. Luisa Ladariu SJ a sekretára Mons. Giacoma Morandiho. Revidované normy osobne schválil pápež František 8. marca 2019.

Revidujúce úpravy upresňujú niektoré aspekty týkajúce sa inkardinácie kňaza do ordinariátu, platnosti sviatostí iniciácie, formácie v seminári a trvalej formácie klerikov. Pridaný je samostatný článok o slávení Božieho kultu s používaním vlastného misálu, tzv. Divine Worship. Táto forma slávenia zohľadňujúca „odovzdávanie anglikánskeho dedičstva“ sa obmedzuje len na personálne ordinariáty.

V súčasnosti fungujú vo svete tri personálne ordinariáty pre anglikánov, ktorí sa stali katolíkmi: Ordinariát Našej Panej z Walsinghamu v Anglicku, Ordinariát Katedry sv. Petra v USA a Ordinariát Našej Panej Južného kríža v Austrálii.

Pri 10. výročí vydania apoštolskej konštitúcie Anglicanorum coetibus Benediktom XVI. sa v novembri 2019 uskutoční medzinárodná konferencia na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme.

-jb-

09 apríla 2019, 15:30