Hľadaj

Vatican News

Pri výročí sv. Cyrila pápež František prijal predsedov parlamentov Slovenska a Česka

V piatok 22. marca pápež František prijal predsedov parlamentov SR a ČR, ktorí prišli do Ríma pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila. Vo Vatikáne zarezonovali vzájomné vzťahy Čechov a Slovákov a ich úcta k duchovným a kultúrnym koreňom v misii svätých Solúnskych bratov. Na pôde slovenského veľvyslanectva štátni predstavitelia zablahoželali jubilujúcemu kardinálovi Jozefovi Tomkovi.

Ráno o 9.45 Svätý Otec František prijal v Sále bibliotéky Apoštolského paláca na osobitnej audiencii delegáciu parlamentných predstaviteľov Českej republiky a Slovenskej republiky. V dvadsaťčlennej  skupine vedenej predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom a predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radekom Vondráčkom boli aj niekoľkí biskupi východného i západného obradu pôsobiaci v oboch krajinách a obaja veľvyslanci pri Svätej stolici.

Po úvodných pozdravoch štátnych reprezentantov pápež František v pozdravnom príhovore poukázal na prínos kresťanstva k formovaniu spoločnosti a štátu a na aktuálnosť Evanjelia pre dnešok:

„Biblicko-kresťanské posolstvo napomohlo zrodu právneho štátu ako vo vašich krajinách, tak aj v susediacich štátoch. V kresťanstve, ohlasovanom prostredníctvom kázania a slávenia liturgie, sa uskutočnil epochálny obrat vašej spoločnosti. Rozsiahle dielo evanjelizácie, vykonané s apoštolským zápalom svätého Cyrila a jeho svätého brata vo vašich krajinách, predstavuje vzor inkulturácie, ktorý je v jeho podstatných prvkoch stále platný. Veď Evanjelium neoslabuje to, čo je autentické v rozličných miestnych kultúrach, ale pomáha jednotlivcom i komunitám rozpoznať a uskutočňovať dobro, pravdu a krásu.“

Parlamentným predstaviteľom adresoval Svätý Otec aj tieto slová:

„Ste povolaní znovuobjaviť vnútorné puto, ktoré existuje medzi Evanjeliom a vašou kultúrnou identitou, znovudoceňujúc vaše kresťanské korene, aby ste budovali spoločnosť, v ktorej sa bude môcť uplatňovať vzájomné prijatie a vzájomná solidarita. Svätý Cyril vedel utkávať vzťahy poznania a srdečnosti medzi národmi, stávajúc sa ohnivkom spojenia medzi rozdielnymi kultúrami a cirkevnými tradíciami.“

Celý príhovor pápeža Františka 

Popoludní sa na pôde slovenského veľvyslanectva v Ríme konala slávnostná recepcia za účasti predsedov parlamentov, členov oboch delegácií a niekoľkých zástupcov diplomatického zboru pri Svätej stolici. Vatikánsky štátny sekretariát zastupoval Mons. Antoine Camilleri, ktorý je podsekretárom pre vzťahy so štátmi.

Hlavným oslávencom bol kardinál Jozef Tomko, ktorému pri príležitosti 95. narodenín predseda Národnej rady SR Andrej Danko oficiálne zablahoželal a odovzdal mu ako symbolický dar šachovnicu s umelecky vyrezávanými figúrkami so slovenskými motívmi. Ku gratulácii sa pripojil aj predseda Poslaneckej snemovne ČR Radek Vondráček.

Kardinál Jozef Tomko reagoval na gratulácie v krátkom spontánnom príhovore. Za prítomnosti oboch národných delegácií poukázal na hodnotu bratských vzťahov, ktoré majú svoj základ v ľudskosti ako ovocí viery v Boha:

Slová kard. Jozefa Tomka pri recepcii (3 min.)

Veľvyslanec SR pri Vatikáne Marek Lisánsky spolu s veľvyslancom pri Talianskej republike Jánom Šothom po prípitku pozvali všetkých hostí i prítomných krajanov na pohostenie v priestoroch veľvyslanectva, ktorého reprezentačnú sieň v týchto dňoch zdobí výstava obrazov slovenského umelca, kňaza Martina Šafárika.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko pre Vatikánsky rozhlas stručne zhrnul nadčasový význam podujatia, v ktorom sa spojilo stretnutie s pápežom Františkom s oslavou historického výročia sv. Cyrila i uctením si osobnosti kardinála Jozefa Tomka pri jeho 95. jubileu:

Predseda NR SR Andrej Danko pre VR (1 min.)

Fotogaléria FB

-jb-

22 marca 2019, 20:28