Vatican News
Boží služobníci biskupi Frenţiu, Aftenie, Suciu, Chinezu, Bălan, Rusu a Hossu Boží služobníci biskupi Frenţiu, Aftenie, Suciu, Chinezu, Bălan, Rusu a Hossu 

Sedem rumunských biskupov umučených v dobe komunizmu čaká blahorečenie

Svätý Otec František odsúhlasil vydanie dekrétov v ôsmich kauzách svätosti. Jeden z dekrétov potvrdzuje mučeníctvo siedmich rumunských gréckokatolíckych biskupov umučených v dobe komunizmu. Ich blahorečenie vykoná osobne pápež František pri návšteve Rumunska na prelome mája a júna.

Dekréty schválil Svätý Otec pri stretnutí s kardinálom Angelom Becciu, prefektom Kongregácie pre kauzy svätých dňa 19. marca 2019. Znamená to, že Cirkev zakrátko dostane deväť nových blahoslavených a ďalším piatim osobnostiam bol uznaný titul ctihodných Božích služobníkov na základe hrdinského stupňa cností.

Dekrét o mučeníctve potvrdzuje, že biskupi Frenţiu, Aftenie, Suciu, Chinezu,

Bălan, Rusu a Hossu boli zavraždení z nenávisti k viere. Život položili v rozpätí rokov 1950 až 1970 na rôznych miestach Rumunska. Sedem biskupov Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi bude vyhlásených za blahoslavených v rámci apoštolskej cesty pápeža Františka v Rumunsku v dňoch 31. mája – 2. júna.

Dekrét o uznaní zázraku sa týka rehoľnej sestry zo španielskej Granady menom Maria Emilia Riquelme y Zayas (1847-1940), zakladateľky Kongregácie Misijných sestier Najsvätejšej Sviatosti a Nepoškvrnenej Panny Márie.

Dekrét o mučeníctve sa týka talianskeho misionára Alfreda Cremonesiho z misijnej spoločnosti PIME, zavraždeného v roku 1953 v Mjanmarsku vo veku 50 rokov.

Ďalšie dekréty potvrdzujú hrdinské cnosti jedného diecézneho kňaza a štyroch zakladateliek rehoľných spoločností, ktorí žili v Taliansku v 17. až 20. storočí.

-jb-

20 marca 2019, 17:55