Hľadaj

Vatican News
Historický podpis Lateránskych zmlúv Historický podpis Lateránskych zmlúv 

Vatikánsky štát slávi 90. výročie vzniku podpisom Lateránskych zmlúv

Pred 90 rokmi sa podpísaním Lateránskych zmlúv šťastne usporiadali vzťahy medzi Talianskou republikou a Svätou stolicou a vznikol Vatikánsky mestský štát. Ukončil sa tak vyše pol storočia trvajúci konflikt označovaný historikmi ako Rímska otázka.

Lateránske zmluvy zložené z dvoch dokumentov, zmluvy o suverenite Vatikánu a konkordátu o vzťahoch medzi Cirkvou a talianskou vládou, podpísali 11. februára 1929 v Lateránskom paláci za Svätú stolicu kardinál Pietro Gasparri a za Taliansko predseda vlády Benito Mussolini.

V najnovšom vydaní vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano sa nad významom historického podpisu z odstupu 90 rokov zamýšľa prof. Giuseppe Dalla Torre. Predseda Súdneho tribunálu Vatikánskeho mestského štátu a niekdajší rektor rímskej univerzity LUMSA charakterizuje historický akt ako „uzmierenie“. Okrem iného píše:

„S «Uzmierením», ako sa hneď začala označovať táto historická udalosť, sa dospelo k zahojeniu drámy vo svedomí jednej generácie Talianov, a zároveň sa zacelila fraktúra, ktorá vytvárala predsudok vo vzťahoch medzi mladým Talianskym štátom a Tým, ktorému bola zverená tá veľká misia, na ktorú poukázal Pavol VI. priliehavým obrazom v úvode svojho príhovoru v OSN 4. októbra 1965. Svätý pápež pri tejto príležitosti uviedol: „Sme nositeľmi posolstva pre celé ľudstvo“, „sme ako posol, ktorý po dlhej ceste doručil list, ktorý mu bol zverený“; „uvedomujeme si šťastný charakter tohto hoc i krátkeho momentu, v ktorom sa napĺňa sľub, ktorý nosíme v srdci už takmer dvadsať storočí“. A dodal: „Oslavujeme tu vyvrcholenie namáhavej púte hľadania dialógu s celým svetom, odkedy nám bolo prikázané: «Choďte a prineste dobrú zvesť všetkým národom»“.

Prof. Giuseppe Dalla Torre v článku zároveň pripomína aj súčasné 35. výročie podpísania ďalšej medzištátnej dohody medzi Vatikánom a Talianskom vo Villa Madama v Ríme, ktorá upravila znenie pôvodného konkordátu z roku 1929. Prof. Dalla Torre vysvetľuje, že tu už išlo o výsledok nových horizontov, ktoré sa otvorili po II. vatikánskom koncile ohľadom vzťahov medzi Cirkvou a politickou komunitou a ohľadom náboženskej slobody. Vymenúva tiež tri hodnotové zásady prítomné v dokumente. Vo svojom článku píše:

„Spomenuté vyjednávania vskutku znamenali obrátenie ďalšieho listu pokiaľ ide o tradičné pozície verejného cirkevného práva, čím sa otvorila cesta k novému veľkému obdobiu konkordátov, pre ktoré bola práve Dohoda z Villa Madama referenčným modelom a východiskovým bodom. Ide o model charakterizovaný niektorými hodnotovými piliermi: zdravou laickosťou, čo znamená rozlišovanie – nie odluku – medzi Cirkvou a štátom; plnou náboženskou slobodou, nielen individuálnou a kolektívnou, ale aj inštitucionálnou; spoluprácou rešpektujúcou príslušné kompetencie s cieľom čo najlepšie odpovedať na potreby jednotlivých ľudí a celej národnej komunity.

Ak sa chceme dopracovať k najhlbšiemu zmyslu tejto záležitosti s takmer storočným vývojom vo vzťahoch medzi Cirkvou a štátom v realite Talianska, treba začať práve od termínu, ktorým boli Dohody z roku 1929 stručne označené: Uzmierenie. Termín, ktorý, i keď hľadel na minulosť, uzatvárajúc jednu bolestnú skúsenosť, predsa však pozitívne zakladal program pre budúcnosť.“

-jb, mh-

11 februára 2019, 16:49