Hľadaj

Vatican News
Účastníci stretnutia o ochrane maloletých v novej Synodálnej aule Účastníci stretnutia o ochrane maloletých v novej Synodálnej aule  (Vatican Media)

Prvý deň stretnutia o ochrane maloletých sa zameral na zodpovednosť

Témou prvého dňa stretnutia o ochrane maloletých je zodpovednosť ako vnútorný postoj biskupa v tejto problematike. S troma príspevkami vystúpili filipínsky kardinál Tagle, maltský arcibiskup Scicluna a kolumbijský kardinál Salazar Gómez.

Poznať bolesť ľudí a uzdravovať ich rany

Ako prvý vystúpil arcibiskup Manily kardinál Luis Antonio Tagle s prednáškou na tému: „Pach oviec. Poznať ich bolesť a uzdravovať ich rany je srdcom úlohy pastiera“. Okrem iného povedal:

„Nedostatočnosť odpovede z našej strany na utrpenie obetí, až po ich odmietanie a zakrývanie škandálu s cieľom chrániť páchateľov a inštitúciu, zranilo našich ľudí a zanechalo hlbokú ranu v našom vzťahu s tými, ktorým sme poslaní slúžiť.“

Vychádzajúc z evanjeliovej udalosti zjavenia sa vzkrieseného Pána učeníkom, keď Ježiš požiadal Tomáša, aby sa dotkol jeho rán, kard. Tagle vysvetlil, že „tí, ktorí sú poslaní ohlasovať jadro našej kresťanskej viery, čiže Kristovu smrť a vzkriesenie, môžu to opravdivo urobiť jedine ak budú neustále v kontakte s ranami ľudstva.“

Manilský arcibiskup v tejto súvislosti citoval aj slová českého teológa Tomáša Halíka: „Náš svet je plný zranení. Som presvedčený, že tí, ktorí zatvárajú oči pred ranami nášho sveta, nemajú právo povedať «Pán môj a Boh môj».“

„Dnes je v srdciach ľudí, ale aj v našom vlastnom srdci veľký strach, ktorý vedie súčasné ľudstvo vyhýbať sa dotyku rán nášho sveta, jednoducho preto, lebo sa bojí pozrieť tvárou v tvár vlastnej smrteľnosti, slabosti, nemorálnosti a zraniteľnosti“ – upozornil kardinál Tagle, ktorý je zároveň aj prezidentom Medzinárodnej katolíckej charity a Katolíckej biblickej federácie.

Veriaci musia vedieť, že konáme seriózne

Druhý relátor, maltský arcibiskup Mons. Charles Jude Scicluna vystúpil s témou: „Cirkev ako poľná nemocnica. Vedomie zodpovednosti.“ Citoval slová pápeža Benedikta XVI. z Listu katolíkom v Írsku z 19. marca 2010, že „jedine pozorným preskúmaním početných elementov, ktoré dali vznik súčasnej kríze sa dá dopracovať k jasnej diagnóze jej príčin a nájsť účinné nápravné prostriedky“.

Mons. Scicluna je zároveň pridruženým sekretárom Kongregácie pre náuku viery a má veľké skúsenosti z vyšetrovania prípadov sexuálneho zneužívania spáchaného duchovnými osobami. Vo svojom príspevku sa dotkol viacerých právnych otázok od signalizovania zneužívania, cez vyšetrovanie a vedenie kánonického trestného procesu, rešpektovania štátnej jurisdikcie, až po aplikovanie kánonických opatrení na základe rozsudku. Vo svojom príspevku venoval hlavný priestor prevencii sexuálneho zneužívania dodržiavaním dobre osvedčenej praxe, tzv. „best practices“. Okrem iného povedal:

„Spoločenstvo viery zverené do našej ochrany musí vedieť, že konáme seriózne. Musia nás poznať ako zástancov ich bezpečia i bezpečia ich detí a mládeže. Zapojíme ich s úprimnosťou a pokorou. Budeme ich chrániť za každú cenu. Dáme svoj život za ovečky, ktoré nám boli zverené.“

Neriešenie zneužívania nemožno ničím ospravedlniť

Pred obedom sa účastníci rozdelili podľa jazykov a pokračovali prvým blokom diskusií v desiatich menších skupinách. Popoludní o 16.00 sa v pléne prihovorí tretí relátor, arcibiskup kolumbijskej Bogoty kardinál Rubén Salazar Gómez na tému „Cirkev v momente krízy – čeliť konfliktom a napätiam a konať s rozhodnosťou“.

Kard. Salazar Gómez, ktorý je aj predsedom Latinskoamerickej rady biskupov CELAM, venoval hlavnú pozornosť zodpovednosti biskupa na základe prijatého úradu a jeho spoluzodpovednosti ako člena celého biskupského kolégia. Okrem iného uviedol:  

„Skutočnosť, že k zneužívaniam dochádza v iných inštitúciách a skupinách nikdy neospravedlňuje prítomnosť zneužívania v Cirkvi, pretože protirečí samotnej podstate cirkevného spoločenstva a predstavuje hrôzostrašné prekrútenie kňazskej služby, ktorá zo svojej podstaty musí sledovať dobro duší ako svoj najvyšší cieľ. Nie je možné žiadne ospravedlnenie nenahlásenia, nedemaskovania, neriešenia s odvahou a pevnosťou akéhokoľvek zneužívania, ktoré by sa objavilo vo vnútri našej Cirkvi.“

Po ďalšom bloku diskusií v skupinách a odprezentovaní práce skupín v pléne sa prvý deň stretnutia uzavrel modlitbou, v rámci ktorej odznelo aj svedectvo jednej z obetí zneužívania, mladého muža pôvodom z Ázie.

Už na úvod dňa predstavili prítomným päť svedectiev zachytených prostredníctvom videa. Prehovorili v nich osoby z rozličných častí sveta. Boli to štyria muži z Latinskej Ameriky, z USA, z Východnej Európy a z Ázie a jedna žena z Afriky.

-zk, jb-

21 februára 2019, 18:47