Hľadaj

2018-02-22 Giardini Vaticani 2018-02-22 Giardini Vaticani 

Úrad generálneho revízora Vatikánu sa stal antikorupčným orgánom

Pápež František vydal nový štatút pre Úrad generálneho revízora vo Vatikáne, povýšil ho na antikorupčný orgán.

Štatút, ktorý pápež podpísal 21. januára a ktorý vstúpil do platnosti v sobotu 16. februára, posilňuje funkciu revízora, ktorým je momentálne ad interim Dr. Alessandro Cassinis Righini. Revízor má teraz autoritu „vyžiadať si akúkoľvek informáciu a dokumentáciu finančného či administratívneho charakteru potrebnú k uskutočneniu revízie“. V jeho kompetencii je tiež vykonať „akýkoľvek iný druh procedúry revízie, ktorý považuje za daných okolností za vhodný“.

Revízor je zároveň povinný upovedomiť Ekonomickú radu, Úrad pre finančné informácie (AIF) i kompetentný súdny orgán Vatikánskeho mestského štátu o každom zistenom poznatku o zločine, ktorý odhalil v rámci svojej činnosti.

-zk-   

19 februára 2019, 17:56