Hľadaj

Vatican News
Terza relazione assemblea tutela minori Terza relazione assemblea tutela minori   (@VaticanMedia)

Tretí deň Stretnutia o ochrane maloletých: Transparentnosť a správna komunikácia

Tretí deň Stretnutia o ochrane maloletých v sobotu 23. februára patril téme transparentnosti. Tému odprezentovali v pléne rehoľná sestra Veronica Openibová z Nigérie, kardinál Reinhard Marx z Nemecka a mexická žurnalistka a matka rodiny Valentina Alazrakiová. Program dňa uzavrela spoločná kajúca liturgia.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Ako prvá z troch relátorov vystúpila rehoľná nigérijská sestra Veronica Openibová, ktorá je zároveň členkou riadiaceho výboru Medzinárodnéj únie generálnych predstavených ženských inštitútov a reholí (UISG). V príspevku na tému: „Otvorenosť svetu ako dôsledok cirkevnej misie“ okrem iného uviedla:

„Neskrývajme viac takéto skutočnosti kvôli strachu, že urobíme chybu. Príliš častokrát chceme byť ticho, až kým búrka neustane! Tá búrka však neprejde. V hre je naša hodnovernosť.“

Druhú reláciu na tému: „Transparentnosť ako spoločenstvo veriacich“ predniesol nemecký kardinál Reinhard Marx, arcibiskup Mníchova – Freisingu. Predseda Konferencie biskupov Nemecka a člen Rady kardinálov, ktorý je zároveň aj koordinátorom Ekonomickej rady Svätej stolice hovoril o dôležitosti jasných postojov pri spravovaní cirkevných úradov.

„Plne funkčná administrácia v Cirkvi je tehličkou v boji proti zneužívaniam“, povedal kardinál Marx, pričom upozornil, že „sexuálne zneužívania  detí  a mladistvých sú v nemalej miere spôsobené aj zneužitím moci v oblasti administrácie“. Nevyhnutnými pre administráciu sú kontrolovateľnosť a transparentnosť:

„Kontrolovateľnosť a transparentnosť sa neobjavia jednoducho z ničoho nič. Sú stálou úlohou, ktorej naplneniu môžu napomôcť aj odborníci z mimocirkevného prostredia. To, čo je rozhodujúce, je vždy osobný postoj tých, ktorí v úrade pracujú, ako aj tých, ktorí sú zaň zodpovední. V podstate ide o otázku do akej miery je dotyčný ochotný zdôvodniť svoje činy ostatným a do istej miery tiež byť druhými kontrolovaný.“

Posledné vystúpenie patrilo mexickej novinárke a spisovateľke Valentine Alazrakiovej, ktorá ako vatikanistka sleduje kroky pápežov od roku 1974, ešte od čias sv. Pavla VI. Ako novinárka sa zúčastnila na rovnej stovke apoštolských ciest. Svoj príspevok nazvala „Komunikácia pre všetkých ľudí“. Na prítomných sa obrátila týmito slovami:

„Na prvý pohľad je len málo spoločného medzi vami, biskupi a kardináli, a mnou, katolíckou laičkou bez úradov v Cirkvi a navyše žurnalistkou. Predsa však zdieľame niečo veľmi silné: všetci máme matku, sme tu preto, že nás jedna žena porodila. Oproti vám mám pravdepodobne o jedno privilégium naviac: predovšetkým som matkou. Preto sa necítim len ako zástupkyňa novinárov, ale aj matiek, rodín a občianskej spoločnosti. Chcem sa podeliť o moje skúsenosti a o môj život a –  ak dovolíte – chcem pridať isté praktické rady.“

Mexická novinárka vyzvala účastníkov stretnutia postaviť sa na stranu obetí, dať ich na prvé miesto, mať odvahu hľadať radu a nebáť sa komunikovať, avšak kvalitne. Uviedla: „Na vlastné oči som videla, ako zlé informovanie, neadekvátna informácia spôsobila hrozné škody“.

Program tretieho dňa vatikánskeho stretnutia uzavrela vo večerných hodinách spoločná kajúca bohoslužba.

23 februára 2019, 18:38