Hľadaj

Vatican News
Kardinál bl. John Henry Newman (1801-1890) Kardinál bl. John Henry Newman (1801-1890) 

Kardinál Newman bude svätorečený – vyšli dekréty Kongregácie pre kauzy svätých

Blahoslavený kardinál John Henry Newman bude zakrátko svätorečený. Dekrét o úradnom uznaní zázraku na jeho príhovor spolu s dekrétmi v ďalších kauzách schválil Svätý Otec František v utorok 12. februára pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kard. Angelom Becciu.

Bl. John Henry Newman je zakladateľom Oratória sv. Filipa Neriho v Anglicku a autorom viacerých teologických, filozofických a literárnych diel. Narodil sa 21. februára 1801 v Londýne a zomrel 11. augusta 1890 v Edgbastone v Anglicku. Pôvodne anglikánsky kňaz a akademik na Oxfordskej univerzite prešiel konverziou a v roku 1845 bol prijatý do Katolíckej cirkvi. Svoju duchovnú a intelektuálnu cestu neskôr opísal v autobiografickom diele „Apologia Pro Vita Sua“. V Ríme prijal kňazskú vysviacku a vstúpil k oratoriánom. Neskôr pôsobil najmä v oratóriu v Birminghame a zaslúžil sa aj o založenie katolíckej univerzity v írskom Dubline. V roku 1879 ho pápež Lev XIII. poctil kardinálskym titulom. Pápež Benedikt XVI. vyhlásil kardinála Johna Henryho Newmana za blahoslaveného 19. septembra 2010, počas svojej návštevy Veľkej Británie. Na základe dekrétu potvrdzujúceho zázrak na jeho príhovor, schváleného pápežom Františkom, ho v blízkej budúcnosti čaká kanonizácia.

Kandidátkou svätorečenia je na základe vydaného dekrétu aj indická rehoľníčka bl. Mária Terézia (Mariam Thresia) Chiramel Mankidiyan (1876-1926) zo Sýrsko-malabarskej východnej katolíckej cirkvi, členka Kongregácie sestier Svätej rodiny.

Podľa dekrétu potvrdzujúceho mučeníctvo smeruje priamo k blahorečeniu ekvádorský jezuitský kňaz, Boží služobník Salvador Victor Emilio Moscoso Cárdenas (1846-1897).

Kongregácia pre kauzy svätých vydala aj ďalších päť dekrétov potvrdzujúcich hrdinské cnosti. Titul ctihodného Božieho služobníka bol takto priznaný kardinálovi Józsefovi Mindszentymu (1892-1975), ostrihomskému  arcibiskupovi a prímasovi Maďarska, ktorý sa stal symbolom vernosti Cirkvi zoči voči represiám komunistického totalitného režimu.

Ďalšími osobnosťami uznaných hrdinských cností sú taliansky diecézny kňaz  Giovanni Battista Zuaboni (1880-1939), zakladateľ Sekulárneho inštitútu Svätej rodiny; španielsky jezuitský kňaz Manuel García Nieto (1894-1974); talianska zakladateľka rehoľnej kongregácie Misijných sestier Radostnej zvesti Serafina (Letizia) Formai (1876-1954) a napokon kolumbijská rehoľníčka Maria Berenice (Anna Giulia) Duque Hencker (1898-1993), zakladateľka Kongregácie sestier Zvestovania.

-jb-

13 februára 2019, 12:16