Hľadaj

Vatican News
Kajúca liturgia na záver tretieho dňa Stretnutia o ochrane neplnoletých Kajúca liturgia na záver tretieho dňa Stretnutia o ochrane neplnoletých  (Vatican Media)

Pápež slávil kajúcu liturgiu s účastníkmi stretnutia o ochrane maloletých

Kajúci a odprosujúci rozmer stretnutia o ochrane maloletých vyjadrila v tretí deň stretnutia, v sobotu 23. februára, kajúca liturgia s modlitbou za vnútornú obnovu pre celú Cirkev. Svätý Otec František pri nej vyzval biskupov a predstavených reholí k spytovaniu svedomia. V homílii sa prihovoril ghanský arcibiskup Philip Naameh.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Po celodennom programe v pléne sa o 17.30 zhromaždilo 190 účastníkov stretnutia v Kráľovskej sále Apoštolského paláca, aby sa pod vedením pápeža Františka modlili za odpustenie vín, vyznali hriechy a chybné postoje predstaviteľov Cirkvi a vyprosovali uzdravenie rán spôsobených deťom i celému spoločenstvu Cirkvi.

Všetky modlitby i čítania kajúcej pobožnosti vyjadrovali ducha stretnutia o ochrane maloletých v Cirkvi: antifóny, žalm, evanjeliové čítanie, homília, spytovanie svedomia, modlitby kajúcnosti a modlitba Pána so záverečným spevom Magnificat.

Po speve Žalmu 130 „Z hlbín volám k Tebe Pane“, ktorý je pútnickou piesňou o Pánovom milosrdenstve a odpustení zaznel v evanjeliovom čítaní známy príbeh z Lukášovej 15. kapitoly o láskavom otcovi, ktorý vyčkáva návrat strateného syna.

„Ľahko zabúdame aplikovať toto Božie slovo na nás samých, aby sme videli, akí sme my sami, ako márnotratní synovia,“ pripomenul v homílii predseda biskupskej konferencie Ghany, tamalský arcibiskup Mons. Philip Naameh. Prítomných vyzval týmito slovami:

„Tak ako v prípade syna v evanjeliu, ktorý sa vrátil domov, ešte sa všetko neskončilo, ešte musí znovu získať svojho brata. Aj my by sme mali urobiť to isté: získať našich bratov a sestry v kongregáciách a komunitách, znovunadobudnúť ich dôveru a nanovo upevniť ich ochotu spolupracovať s nami, prispievať k nastoleniu Božieho kráľovstva.“

Hlbokú rozjímavú atmosféru vytvorili tóny huslí. Interpretom bol muž z Latinskej Ameriky, ktorý sa v detstve stal obeťou zneužívania zo strany členov duchovenstva a touto formou vyrozprával svedectvo o tom, čo si prežil a akým zápasom neskôr v živote prešiel.

V úkone spytovania svedomia pápež František poukázal na milosrdného Otca z podobenstva, ktorý ponúka odpustenie a nádej pre budúcnosť, ak syn uzná chybu. Nadviazal tak na tri dni stretnutia o ochrane maloletých, pri ktorom zazneli hlasy obetí zločinov, ktoré sa udiali v Cirkvi. Preto Cirkev musí s obnovenou odvahou uznať ako márnotratný syn svoju hriešnosť, úprimne sa pozrieť na tieto situácie a činy a podniknúť zodpovedné kroky, dodal Svätý Otec.

Osobitnú váhu v špecifickom kontexte zápasu za ochranu maloletých malo vyznanie ľútosti s opakovaným zvolaním Kyrie, eleison – Pane, zmiluj sa. Do ticha postupne zazneli tieto kajúce vyznania viny a prosby o odpustenie a milosť:

„Pane Ježišu Kriste, vyznávame, že sme hriešnici.

Vyznávame, že biskupi, kňazi, diakoni a rehoľníci v Cirkvi spáchali násilie voči maloletým a mladým ľuďom, a že sme nedokázali ochrániť tých, ktorí najviac potrebovali našu starostlivosť.

Vyznávame, že sme kryli vinníkov a umlčiavali tých, ktorí utrpeli zlo.

Vyznávame, že sme nerozpoznali utrpenie mnohých obetí a neposkytli sme pomoc, keď to bolo potrebné.

Vyznávame, že my biskupi sme často neboli na výške našej zodpovednosti.

Vyznávame, že sme zhrešili myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.

Pane Ježišu Kriste, úpenlivo prosíme o tvoje milosrdenstvo s nami hriešnikmi.

Prosíme o odpustenie za naše hriechy.

Prosíme o milosť prekonať nespravodlivosť a uskutočňovať spravodlivosť voči tým, čo sú zverení do našej starostlivosti.“

Po modlitbe Otčenáš v latinskom jazyku a speve Magnifikat sa kajúca pobožnosť uzavrela mariánskou antifónou „Pod Tvoju ochranu“.

Štvordňové stretnutie o ochrane maloletých vyvrcholí v nedeľu spoločným slávením Eucharistie so začiatkom o 9.30, po ktorej sa očakáva záverečné zhrnutie z úst pápeža Františka.

23 februára 2019, 18:16