Hľadaj

Vatican News
Signatári dohody kard. Versaldi a minister Bussetti Signatári dohody kard. Versaldi a minister Bussetti  (ANSA)

Vatikán a Taliansko podpísali dohodu o uznávaní vysokoškolských titulov

V stredu 13. februára 2019 bola v Ríme na pôde talianskeho Ministerstva školstva podpísaná Dohoda medzi Svätou stolicou a Talianskou republikou na aplikovanie Lisabonskej konvencie z roku 1997 o uznávaní študijných titulov vysokoškolského vzdelávania v rámci európskej oblasti.

Za Svätú stolicu dokument podpísal prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu kard. Giuseppe Versaldi, za Taliansko minister školstva prof. Marco Bussetti. Dohoda vstúpi do platnosti po vzájomnej notifikácii o skompletizovaní potrebných interných procedúr oboch strán.

V rovnaký deň došlo aj k výmene príslušných nót medzi Štátnym sekretariátom a Veľvyslanectvom Talianska o úprave predchádzajúcich noriem na základe Dohody o revízii Lateránskeho konkordátu z roku 1984 o uznávaní študijných titulov z cirkevných disciplín.

-jb-

15 februára 2019, 19:49