Hľadaj

Vatican News
2018.10.29 Foto Gruppo Papa Francesco, fine sinodo 2018.10.29 Foto Gruppo Papa Francesco, fine sinodo  (Vatican Media)

Vatikán zvoláva na jún 2019 Medzinárodné fórum mladých na aplikovanie synody

V júni 2019 sa v Ríme uskutoční Medzinárodné fórum mladých, ktoré má nadväzovať na minuloročnú Biskupskú synodu o mladých. Podujatie v dňoch 18. – 22. júna organizuje Dikastérium pre laikov, rodinu a život, ktoré predpokladá, že do tej doby už vyjde aj posynodálny dokument pápeža Františka.

Ako sa uvádza v oficiálnom komuniké dikastéria, táto iniciatíva má napomôcť praktickému zužitkovaniu ovocia nedávnej synody o mladých, viere a rozlišovaní povolania a nadviaže aj na Svetové dni mládeže v Paname. Na fórum budú pozvaní mladí delegáti biskupských konferencií a hlavných cirkevných hnutí a komunít celosvetového rozsahu, ako aj niektorí audítori minuloročnej synody, spolu s viacerými špecialistami v oblasti pastorácie mladých na medzinárodnej úrovni.

V komuniké sa píše: „Posledná apoštolská konštitúcia pápeža Františka Episcopalis communio (z 15. septembra 2018) predpokladá okrem prípravnej (čl. 5-10) a slávnostnej fázy (čl. 11-18) aj realizačnú fázu synodálneho zhromaždenia (čl. 19-21). Táto posledne menovaná fáza sa vzťahuje na osvojenie si a uskutočnenie uzáverov zhromaždenia, čomu majú napomáhať jednak partikulárne cirkvi a biskupské konferencie, ako aj orgány Rímskej kúrie kompetentné k téme synody.“

„Synoda bola jedným veľkým kairós a nemôžeme stratiť entuziazmus, ani dovoliť, aby sa pominul silný impulz, ktorý Duch Svätý vzbudzuje v Cirkvi prostredníctvom mladých. Fórum bude priestorom pre komunitné rozlišovanie, udržiavajúc synodálny misionársky štýl propagovaný Synodou (Záverečný dokument, č. 119-124).“

Ako ďalej informuje komuniké, „hlavným cieľom Medzinárodného fóra mladých bude osvojiť si na medzinárodnej úrovni podnety Synody, predovšetkým na základe Záverečného dokumentu Synody biskupov, ako aj predpokladaného posynodálneho dokumentu, ktorý do tej doby pravdepodobne Svätý Otec zverejní“.

Fórum má byť aj konkrétnou formou napĺňania požiadavky synodálnych otcov, „aby sa posilnila činnosť Úradu pre mladých Dikastéria pre laikov, rodinu a život aj prostredníctvom zriadenia určitej organizačnej jednotky reprezentujúcej mladých na medzinárodnej úrovni“ (Záverečný dokument, č. 123).

-zk-

10 januára 2019, 15:10