Hľadaj

Vatican News
Pohľad z réžie vysielacieho štúdia Vatikánskeho rozhlasu Pohľad z réžie vysielacieho štúdia Vatikánskeho rozhlasu 

Vatikánsky rozhlas slávi 75. výročie prvého vysielania v slovenčine

Tohtoročné Vianoce sa spájajú so 75. výročím historického momentu, keď na vlnách Rádia Vatikán po prvý raz zaznela slovenčina. Vianočné rozhlasové posolstvo pápeža Pia XII. prečítal 25. decembra 1943 slovenský minorita prof. Alexander Chrappa.

Mierová výzva Svätého Otca zaznela uprostred hlbokého utrpenia Druhej svetovej vojny s cieľom priniesť do temnôt slovo nádeje prameniacej z viery v Boha a zároveň jasne naznačiť, že vytúžený mier sa musí zakladať na spravodlivom rešpektovaní práv všetkých národov bez ohľadu na ich veľkosť či mocenskú pozíciu.

Na podnet vtedajšieho substitúta Štátneho sekretariátu Mons. Giovanniho Battistu Montiniho, neskoršieho pápeža sv. Pavla VI., sa vianočné rozhlasové posolstvo pápeža Pia XII. vysielalo okrem iných rečí aj po slovensky. Bolo to presne 25. decembra 1943 o tretej popoludní, keď preklad posolstva prečítal páter Alexander Chrappa OFM Conv., profesor pastorálky a liturgie a vtedajší rektor Teologickej fakulty Seraficum v Ríme.

Pravidelné slovenské vysielania sa začali o štyri roky neskôr, 21. decembra 1947. Vysielalo sa trikrát do týždňa, a to najprv v jednej štvrťhodine spolu s českým programom, neskôr samostatne. Program sa pripravoval pod vedením jezuitov.

Od 2. februára 1949 bol slovenský program nezávislý. Ako uvádza niekdajší vedúci redakcie P. František Sočufka SJ v publikácii „Diakonia slova v slovenskom vysielaní Vatikánskeho rozhlasu“, na zavedení každodenného štvrťhodinového slovenského vysielania  má nespornú zásluhu páter Pavol Bajan SJ, ktorý pracoval v rozhlase v rokoch 1948 až 1950 a neskôr sa stal misionárom v Afrike.

Od 3. júla 1949 až dodnes má denná slovenská pätnásťminútovka Vatikánskeho rozhlasu vo vysielaní stabilné miesto.

-jb-

24 decembra 2018, 18:44