Hľadaj

Vatican News
68 migrants rescued in Almeria 68 migrants rescued in Almeria  (ANSA)

Svätá stolica bude v Marrákeši, no nie vo všetkom schvaľuje Global Compact

Na medzivládnej konferencii o „Globálnom kompakte pre bezpečnú, usporiadanú a regulárnu migráciu“ (GCM) 10. – 11. decembra v Marrákeši sa zúčastní aj Svätá stolica. Sekcia pre migrantov a utečencov vatikánskeho Diskastéria pre integrálny ľudský rozvoj vyjadrila s dohodou rámcovú spokojnosť, avšak s konkrétnymi výhradami voči ideologickým prvkom prítomným v dohode, ktoré sú proti katolíckemu učeniu.

Tlačové vyhlásenie zo 6. decembra podpísané oboma podsekretérmi Sekcie pre migrantov a utečencov P. Michaelom Czernym SJ a P. Fabiom Baggiom CS najprv rekapituluje angažovanosť Svätej stolice vo fáze prípravy Globálneho kompaktu. V línii pápeža Františka vyjadrenej štyrmi kľúčovými slovami „prijať, chrániť, pozdvihovať a integrovať“ sekcia vypracovala návrh s názvom „20 bodov činnosti“, ktorý predstavoval jadro oficiálneho príspevku Svätej stolice ku konzultáciám a rokovaniam o oboch globálnych kompaktoch o utečencoch a o migrácii počas posledných dvoch rokov.

Globálny kompakt o utečencoch (GCR) už v uplynulom mesiaci v New Yorku schválil Tretí výbor Generálneho zhromaždenia OSN. Druhý kompakt čaká na schválenie na medzivládnej konferencii v marockom Marrákeši.

„Dnes s radosťou konštatujeme, že mnohé z princípov a opatrení vymenovaných v spomenutých „20 bodoch“ bolo zaradených do výsledného textu dohôd a osobitne do 15 z 23 cieľov GCM,“ uvádza sa vo vyhlásení spolu s vysvetlením, že GCM je dohoda, ktorá nie je normatívne zaväzujúca, pričom to nie je ani konvencia, ani zmluva.

Dohoda „vyjadruje mnohé univerzálne hodnoty ako svoje ciele“ a je „dôležitým uplatnením multilateralizmu ako prístupu, ktorý je podľa mienky mnohých jedinou cestou na riešenie podstatných problémov, ktoré dnes sužujú ľudstvo“, píšu predstavitelia vatikánskej Sekcie pre migrantov a utečencov. Zároveň však upozorňujú aj na závažné nedostatky textu, ktorý má byť prijatý v Marrákeši:      

„Svätá stolica, zatiaľ čo víta Globálny kompakt o bezpečnej, usporiadanej a regulárnej migrácii, má niekoľko výhrad a pripomienok voči niektorým odkazom obsiahnutých v  terminológii, princípoch a smerniciach, ktoré nie sú ani súčasťou dohodnutého jazyka medzinárodného spoločenstva, ani nie sú v súlade s katolíckymi princípmi, menovite odkazy na dokumenty navrhujúce takzvaný „Balík minimálnych počiatočných služieb“ (MISP), zdravotnícke služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia (zahŕňajúce aborciu) a agenda LGBT.“

„Napriek tomu s nádejou vítame prijatie GCM v Marrákeši a GCR v New Yorku“, pokračuje vyhlásenie. „Cirkev môže veľa urobiť v rozsiahlej a komplexnej oblasti ľudskej mobility, a chce to robiť s integrálnym (duchovným i materiálnym) prístupom prijatia, ochrany, pozdvihnutia a integrácie zraniteľných migrantov.“

Vyhlásenie reaguje aj na situáciu, keď početné krajiny prijali rozhodnutie nepripojiť sa k dohode GCM:

„Aj v krajinách, ktoré si zvolili nepristúpiť ku GCM, bude Cirkev aj naďalej realizovať štyri uvedené činnosti, navrhujúc možnosti a postupy, ktoré pomôžu uspokojiť potreby tých, ktorí práve dorazili, ako aj tých, ktorí sa už nejaký čas zdržiavajú v inej krajine a sú v stave zraniteľnosti. Konečným cieľom je, prirodzene, integrálny ľudský rozvoj pre všetkých: migrantov, utečencov, ich pôvodnej komunity i komunity, ktorá ich prijíma.“

Sekcia pre migrantov a utečencov zároveň dala do pozornosti svoje propagačné video k tejto problematike.

-jb, zk-

07 decembra 2018, 19:59