Hľadaj

Vatican News
Zo zasadania Rady kardinálov v dňoch 10. - 12. decembra 2018 Zo zasadania Rady kardinálov v dňoch 10. - 12. decembra 2018  (Vatican Media)

Rada kardinálov bude ďalej pokračovať so šiestimi členmi

Vo Vatikáne sa v stredu 12. decembra skončilo trojdňové zasadanie Rady kardinálov, ktorá Svätému Otcovi pomáha pri reforme Rímskej kúrie. O obsahu stretnutia a o úprave zloženia tohto poradného orgánu informoval na novinárskom brífingu vatikánsky hovorca Greg Burke.

Na práve skončenom 27. zasadaní Rady kardinálov, ktoré od pondelka 10. decembra prebiehalo za účasti Svätého Otca, bolo prítomných päť kardinálov: Óscar Rodríguez Maradiaga SDB, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley OFM Cap, Giuseppe Bertello a Osvald Gracias. Kardinál Parolin bol neprítomný z dôvodu jeho účasti na medzivládnej konferencii o globálnej zmluve o migrácii v Marrákeši.

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke informoval aj o zmene počtu členov Rady kardinálov, keď povedal:

„Po tom, ako kardináli po skončení 26. zasadania Rady kardinálov vyjadrili žiadosť ohľadom reflexie o práci, štruktúre a zložení samotnej rady, berúc do úvahy pokročilý vek niektorých jej členov, Svätý Otec František koncom októbra napísal kardinálovi Georgovi Pellovi, kardinálovi Franciscovi Javierovi Errázurizovi a kardinálovi Laurentovi Monsegwovi Pasinya, ďakujúc im za prácu, ktorú vykonali počas týchto piatich rokov. Vzhľadom na fázu práce rady sa momentálne neočakáva menovanie nových členov.“

Pokiaľ ide o obsah zasadaní, kardináli sa venovali témam ako obmedzenie nákladov Svätej stolice, stretnutie s predsedami biskupských konferencií Katolíckej cirkvi na tému „ochrany maloletých“, ktoré sa bude konať vo Vatikáne 21. až 24. februára 2019 a Apoštolská konštitúcia Rímskej kúrie. Okrem toho sa kardináli hlbšie venovali otázkam týkajúcim sa Dikastéria pre komunikáciu.

Pápež František kardinálom predstavil Mons. Marca Mellina, ktorý bol v októbri menovaný za prídavného sekretára  Rady kardinálov. Svätému Otcovi počas zasadaní odovzdali nový návrh apoštolskej konštitúcie, ktorej provizórny titul je Predicate evangelium (Hlásajte evanjelium).

Kardinál Reinhard Marx, koordinátor Ekonomickej rady, sa venoval otázke zníženia prevádzkových nákladov Svätej stolice. Najväčšiu položku predstavujú náklady vzťahujúce sa na personál. Opätovne však bolo zdôraznené, že nie je v pláne prepúšťanie, ale bolo by treba vytvoriť popisy práce, aby sa tak zefektívnila činnosť každého dikastéria, zvážiac tiež možnosť premiestnenia zamestnancov a tam, kde je to možné, aj predčasného odchodu do dôchodku. Kardinál Marx „navrhol vypracovanie niekoľkoročných rozpočtov, aby Ekonomická rada formulovala plány na 5 a 10 rokov, pre jasnejšiu predstavu o situácii, ako aj o tom, ako jej čeliť“.

Prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini predstavil kardinálom pokračovanie reformy vatikánskych médií, pričom „zdôraznil hodnotu rozličných prostriedkov komunikácie (rádio, televízia, internet, sociálne médiá) v aktuálnom multimediálnom kontexte a dôležitosť ich integrovanej súčinnosti“. Prefekt dikastéria zároveň predstavil kritériá pre garantovanie jednotnej stratégie komunikácie Svätej stolice, zdôrazňujúc jedinečnú hodnotu mnohojazykovej ponuky vatikánskych médií“.

Rektor Pápežskej Lateránskej univerzity prof. Vincenzo Buonomo, poradca Vatikánskeho mestského štátu, kardinálov informoval o novom zákone o štátnej správe Vatikánskeho mestského štátu.

Najbližšie zasadanie Rady kardinálov sa uskutoční 18. – 20. februára 2019.

-zk-

12 decembra 2018, 18:21